ฮวยเซงบอกถึงเวลาแล้วต้องถอนทหาร สุกำพลรับคำพร้อมทำตาม

พล.อ.อ สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างเข้าพบฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ – ฮุน เซน นายกฯ เขมรบอก รมว.กลาโหมไทย ถึงเวลาแล้วที่ไทยกับเขมรต้องถอนทหารตามศาลโลกสั่ง ฝ่ายสุกำพลบอกตนเห็นด้วยและจะปฏิบัติตามที่บอก หากไทยไม่ทำตามศาลโลกก็ไม่ดีกับไทย โดยจะประชุมคณะทำงานร่วมเดือนหน้า พร้อมกันนั้น ฮุน เซน ผลักดันให้เปิดตลาดตามแนวชายแดนเพิ่มเติมอีก และให้ร่วมร่วมกันสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา การเข้าพบฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ของ พล.อ.อ สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ที่ตึกวิมานสันติภาพ ในกรุงพนมเปญ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน นายกรัฐมนตีกัมพูชาได้กล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาและไทยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คือการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร บริเวณปราสาทพระวิหาร

ภายหลังการพบหารือดังกล่าว นายเอียง โซะพลแลต ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่า ฮุน เซน ได้กล่าวกับ พล.อ.อ สุกำพล สุวรรณทัต ว่า ถึงเวลาแล้วที่ไทยและกัมพูชาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่กรุงเฮก และอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ นายเอียงกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ได้กล่าวตอบว่าตนเคารพและเห็นด้วยกับคำกล่าวของฮุน เซน และจะดำเนินการตามคำกล่าวที่เกี่ยวกับปัญหาเขตแดน ตนจะต่อเนื่องการหารือและทำงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการศาลโลกนั้นตนก็เห็นพ้องด้วย ไทยและกัมพูชาต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลก หากไทยไม่ปฏิบัติตามมันไม่ดีสำหรับไทย ในเรื่องนี้ฝ่ายไทยและกัมพูชาจะหารือกันในเดือนมิถุนายนที่จะถึง

ศูนย์ข่าวต้นมะขามรายงานการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ผลักดันให้เจ้าหน้าที่จังหวัดตามแนวชายแดนเปิดตลาดชายแดนเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนของสองประเทศได้ประกอบอาชีพ โดยฮุน เซน กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา-ไทย ได้ก้าวถึงภาพลักษณ์ที่ดีเหมือนเดิมแล้ว หลังมีการพบหารือกันหลายครั้งทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาค ตนสนับสนุนให้มีการพบหารือกันในกรอบการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระดับหน่วยกับหน่วย และระดับจังหวัดกับจังหวัด เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าระหว่างสองประเทศ ทั้งตามแนวชายแดนและภูมิภาค ตนต้องการให้จังหวัดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ได้พิจารณาการเปิดตลาดชายแดนเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนสองประเทศ

ฮุน เซน ได้แสดงความต้องการที่จะร่วมกันสกัดกั้นและขจัดสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ตามแนวชายแดน เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามแดน และการเข้าตัดไม้พะยูงผิดกฎหมาย เป็นต้น พร้อมกันนั้นควรหามาตรการเพื่อไม่ให้พื้นที่ชายแดนเป็นที่กำบังสิ่งไม่ดี และร่วมกันรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website