เขมรเผยเอ็นจีโอญี่ปุ่นระบุเรื่องพระวิหารไทยผิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ฟิฟทีนมูฟ — ผู้ช่วยฮุน เซน เผย เอ็นจีโอและอดีตเลขาฯ ทูตญี่ปุ่นระบุพฤติกรรมของไทยในเรื่องปราสาทพระวิหารผิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มั่วว่าไทยรับคำตัดสิน และสิ่งที่ไทยทำเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยเพราะมีญี่ปุ่นเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินยกพระวิหารให้กัมพูชาด้วย

นายยูกิโอะ อิมากาวา ระหว่างเข้าพบฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
นายยูกิโอะ อิมากาวา ระหว่างเข้าพบฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักข่าวกัมพูชาของรัฐบาลกัมพูชา ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เผยแพร่ข่าวการเข้าพบนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาของนายยูกิโอะ อิมากาวา1 สมาชิกฝ่ายบริหารด้านกิจการต่างประเทศขององค์กรคนรุ่นหนุ่มญี่ปุ่น2 เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม

หลังการเข้าพบ นายเอียง สุพัลเลต3 ผู้ช่วยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายยูกิโอะ อิมากาวา ซึ่งเป็นอดีตนักการทูตประจำกัมพูชาระหว่างทศวรรษที่ ๖๐-๙๐ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร โดยกล่าวว่าพฤติกรรมของไทยในประเด็นพระวิหารผิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นายยูกิโอะ อิมากาวา ได้เล่าย้อนเรื่องพระวิหารใน ค.ศ. ๑๙๖๒ ขณะที่เขาทำงานในฐานะเลขานุการคนที่ ๓ ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา และเขาทราบว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เมืองเฮกได้ตัดสินให้ปราสาทเป็นของกัมพูชา และกัมพูชามีความสุขมากในตอนนั้น เช่นกัน เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้คัดค้านคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยยอมรับคำตัดสิน

นายยูกิโอะกล่าวอีกว่า แต่นั่นเป็นกว่า ๔๐ ปีที่แล้ว และสิ่งที่ประเทศไทยทำกับปัญหาปราสาทเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ เพราะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นซึ่งร่วมตัดสินว่าปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณเป็นของกัมพูชา

ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน4 เขากล่าวว่าองค์กรของเขาได้ช่วยสร้างอาคารเรียนและสนับสนุนศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม สวัสดิการและสุขภาพในเนปาล และลาว มีกัมพูชาเป็นหลัก เขายังกล่าวเสริมอีกว่าเป้าหมายขององคฺ์กรคือสนับสนุนความปลอดภัยและสันติภาพในกัมพูชาและญี่ปุ่น ภูมิภาคตลอดจนทั้งโลก

โดยฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวตอบว่าประทับใจต่อนายยูกิโอะ อิมากาวา ที่มีความเข้าใจสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชา โดยเฉพาะการช่วยในการศึกษา วัฒนธรรม สวัสดิการและสุขภาพ ตลอดจนการซ่อมอาคารเรียน ๒๖๖ หลัง

--------------------------------------
  1. Mr. Yukio Imagawa []
  2. Japan Young Human []
  3. Ieng Sophalet []
  4. non-governmental organization – NGO []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website