บังเกอร์คอนกรีตเขมรเสร็จแย้ววว!

ฟิฟทีนมูฟ – ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยมุ่งมั่นแสดงความจริงใจต่อกัมพูชาและตลบแตลงปลี้นปล้อนต่อคนในแผ่นดินเกิดเพื่อเอาใจฮุน เซน โดยความพยายามผ่านบันทึกการประชุมเจบีซี ๓ ฉบับ ทั้งบอกเขมรเป็นนัยว่าสภาฯ จะเห็นชอบในต้นเดือนธันวาคม ขณะที่เขมรเร่งเสริมเขี้ยวเล็บรับการเผชิญหน้า ที่ล่าสุดโครงการสร้างบังเกอร์คอนกรีตตามแนวชายแดนแล้วเสร็จหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร

รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์วานนี้ (๑๙ พฤศจิกายน) ระบุว่าทหารสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชา1 ประจำฐานตามแนวชายแดนไทยในจังหวัดพระวิหารได้เคลื่อนย้ายเข้าประจำในบังเกอร์คอนกรีตจำนวน ๘ บังเกอร์ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เสม โย (Sem Yo) ผู้บัญชาการกองพันชายแดน ๔๐๔  เปิดเผยว่า “ขณะนี้เรามีบังเกอร์คอนกรีต ๘ บังเกอร์ในแนวหน้า ซึ่งพร้อมรองรับทหาร ” การก่อสร้างบังเกอร์ดังกล่าวซึ่งตั้งห่างจากปราสาทพระวิหาร ๗ กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุนเงินโครงการโดยคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน  ซึ่งได้บริจาคซีเมนต์จำนวน ๒๕ ตัน เหล็ก ๕ ตัน และเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการจัดซื้อทรายและหิน เขาเพิ่มเติมว่าบังเกอร์เดิมจำหวน ๒๕ บังเกอร์ ซึ่งสร้างจากไม้และหินจะถูกสร้างแทนที่ด้วยบังเกอร์คอนกรีตในอนาคต

จุม สมบัติ (Chum Sambath) ปลัดกระทรวงกลาโหมระบุว่าการสร้างยังเกอร์ดังกล่าวเป็นเพียงการป้องกันตนเองของกัมพูชาเท่านั้น

--------------------------------------
  1. ในกำกับดูแลของพลเอกเจีย ดารา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับผิดชอบปฏิบัติการพระวิหาร []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.