เขมรเห็นชอบ TOR ผู้สังเกตการณ์อินโด

ฟิฟทีนมูฟ — กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาย้ำตอบตกลงเงื่อนไขข้อตกลงผู้สังเกตการณ๋อินโดนีเซียทุกประการ ระบุถ้าไทยปฏิเสธกัมพูชาจะขอรับแต่ฝ่ายเดียวและให้อินโดฯ ประจำในฝั่งกัมพูชา ระบุเมื่อกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนปีหน้าจะยังจะขอให้อินโดฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ต่อ เพราะกัมพูชาอยากถูกมองว่ามีใจเป็นธรรม

นายโก็ย กวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
นายโก็ย กวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเห็นชอบอย่างเต็มที่กับเงื่อนไขข้อตกลง (TOR) ของอินโดนีเซียในการส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมายังเขตพิพาทไทย-เขมรในพื้นที่พระวิหาร

นายโก็ย กวง1 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่าอินโดนีเซียได้ส่ง TOR มายังกัมพูชา และเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ กัมพูชาได้ส่งคำตอบรับทุกเงื่อนไขของ TOR

คำตอบรับของกัมพูชาประกอบด้วย ๓ ประเด็น ประเด็นแรก กัมพูชาเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับเงื่อนไขข้อตกลงในการส่งผู้สังเกตการณ์จากอินโดนีเซียมายังเขตพิพาท ประเด็นที่สอง กัมพูชาเน้นย้ำว่าถ้าประเทศไทยปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงของอินโดนีเซีย กัมพูชาจะยอมรับแต่ฝ่ายเดียวให้วางกำลังผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียบนผืนดินกัมพูชา ประเด็นที่สาม กัมพูชาตอบเน้นว่ากัมพูชายอมรับผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียในนามของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๕ กัมพูชาจะยังคงต้องการผู้สังเกตการณ์จากอินโดนีเซียต่อไป เพราะในฐานะประธานฯ กัมพูชาต้องการถูกมองว่ามีความเป็นธรรมในข้อขัดแย้ง

ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ มีข้อตกลงให้ส่งผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียจำนวน ๑๕ คน มายังแต่ละด้านของพรมแดนไทย-เขมร แต่ไม่แน่ชัดว่าผู้สังเกตการณ์จะมาในพื้นที่เมื่อใด

--------------------------------------
  1. Mr. Koy Kuong – ​លោក កុយ គួង – ถอดคำสะกด “เณี๊ยก โก็ย ควง” อ่านออกเสียง “โก็ย กวง” – เดิมเรียกตามคำสะกดภาษาอังกฤษว่า กอย เกือง []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website