เขมรร้องศาลโลกทหารไทยละเมิดมาตรการชั่วคราว

นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ฟิฟทีนมูฟ — เขมรทำหนังสือร้องศาลโลก คณะมนตรีความมั่นคงและทำหนังสือประท้วงไทย กรณีทหารพรานวางลวดหนามใกล้ห้วยตานีหลายครั้ง ช่วงปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ระบุละเมิดมาตรการชั่วคราว ขอให้รัฐบาลไทยออกมาตรการยุติการกรรมทางทหารดังกล่าว

ตามรายงานของวิทยุฝรั่งเศสสากลภาคภาษาเขมร และสารข่าวเสรีของกัมพูชา ระบุว่า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ได้ทำหนังสือไปยัง นาย Philippe Couvreur เสมียนศาลของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมของทหารไทยในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร โดยทหารไทยได้วางแนวลวดหนามหลายครั้งในหลายบริเวณทางทิศเหนือของประดูทางขึ้นปราสาทพระวิหาร1 ซึ่งกัมพูชามองว่าเป็นกิจกรรมทางทหารที่ละเมิดมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พร้อมกันนั้น นายฮอ นำฮง ได้เสนอให้เสมียนศาลคนดังกล่าวนำรายงานกิจกรรมทหารไทยแจ้งไปยังคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติด้วย

นอกจากนี้ กัมพูชาได้ทำหนังสือทางการทูตถึงรัฐบาลไทย เพื่อประท้วงกิจกรรมของทหารพรานที่ชายแดนปราสาทพระวิหาร โดยได้แสดงรายงานอย่างละเอียด ทั้งเวลา สถานที่ และกิจกรรม ซึ่งระบุว่าทหารพรานได้วางแนวลวดหนาม ๕ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน เป็นต้นมา โดยกัมพูชามองว่าเป็นการละเมิดต่อมาตรการชั่วคราวของศ่าลยุติธรรมระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่เขตปลอดทหาร กัมพูชาเสนอให้รัฐบาลไทยออกมาตรการเพื่อยุติกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดบรรยากาศอันเป็นลบสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาเขมร รายงานอ้างการเปิดเผยของนายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า การทำหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดของฝ่ายไทยในเขตปลอดทหาร แสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นของกัมพูชา ที่ไม่ตอบโต้ฝ่ายไทยด้วยอาวุธ เคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อรอการตีความคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีปราสาทพระวิหาร

สื่อกัมพูชารายนี้ระบุถึงกิจกรรมของทหารพรานทั้ง ๕ ครั้ง โดยให้รายละเอียดว่า ครั้งแรก เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทหารพรานได้นำลวดหนามไปวางในพื้นที่หวงห้าม ที่พิกัด VA659-918 ทางทิศเหนือของประตูทางเข้าปราสาทพระวิหารครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ทหารพรานได้วางแนวลวดหนามที่พิกัด VA664-918 ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน วางแนวลวดหนามที่พิกัด VA659-918 ทางทิศเหนือประตูทางขึ้นปราสาทฯ ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน มีการยิงกระสุนปืนหนึ่งนัดออกจากฐานทหารไทย ไปยังพิกัด VA634-925 จากนั้นเพียง ๕ นาที มีการยิงไปยังพิกัด VA630-926 อีก ครั้งที่ห้า เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ทหารพรานได้วางแนวลวดหนามที่พิกัด VA659-918

ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวฟิฟทีนมูฟในพื้นที่เขาพระวิหารรายงานว่า นายทหารระดับสูงของกัมพูชาประจำการบนปราสาทพระวิหาร แสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานร่วม (JWG) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ที่กรุงพนมเปญ โดยมองว่าไทยพยายามเตะถ่วงการถอนทหาร ซึ่งตามรายข่าวในสื่อกัมพูชาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคณะตัวแทนฝ่ายกัมพูชาไม่ค่อยพอใจต่อผลการประชุมนัก การส่งหนังสือถึงเสมียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พร้อมขอให้แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคง และได้ส่งหนังสือประท้วงทางการทูตถึงรัฐบาลไทยในครั้งนี้ อาจเป็นการตอบโต้ของกัมพูชาต่อผลการประชุมดังกล่าว

--------------------------------------
  1. บริเวณประตูเหล็กข้ามห้วยตานี []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.