เขมรตกลงประชุม JBC วันที่ ๑๓-๑๔ ก.พ. ที่ไทย

เอกสารแถลงข่าวตอบรับการประชุม JBC ๑๓-๑๔ ก.พ. ๕๕ ที่ประเทศไทยของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๕ฟิฟทีนมูฟ — กระทรวงต่างประเทศเขมรเผย ตอบรับคำเชิญไทย เปิดการประชุม JBC ๑๓-๑๔ ก.พ. นี้ ที่ประเทศไทย ฝ่ายเขมรมีวา กีมฮง รัฐมนตรีกิจการพรมแดนนำคณะ โดยกำหนดหารือเรื่องเขตแดนทุกประเด็น ร่วมถึงการค้นหาหลักเขตที่คงค้างนอกพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ส่วนเขตปราสาทยกให้ศาลโลกว่าความ

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาออกเอกสารแถลงข่าว วันนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC โดยระบุว่า ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย กัมพูชาได้ตอบรับอย่างเป็นทางการ เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร่วม ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย นายวา กีมฮง1 รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการพรมแดน พร้อมด้วยนายลง วิซาโล2 เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ จะนำคณะตัวแทนกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุต่อว่า การประชุมจะมีการหารือในทุกประเด็นเรื่องเขตแดน และการค้นหาหลักเขตที่คงเหลือที่อยู่นอกพื้นที่ปราสาทพระวิหาร เนื่องจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารกำหนดให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ตีความคำตัดสิน พ.ศ.๒๕๐๕ ตามที่กัมพูชาเสนอ

--------------------------------------
  1. វ៉ា គឹមហុង []
  2. ឡុង​ វីសាលោ​ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website