เขมรส่งคำร้องไปศาลโลกแล้ว?

ฟิฟทีนมูฟ — สื่อเวียดนามอ้างคำพูดฮุน เซน ระบุกัมพูชาได้ส่งคำร้องไปยังศาลโลกพร้อมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้อธิบายคำตัดสิน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งจะเป็นทางเดียวที่จะช่วยยุติความขัดแย้งไทยเขมร การหยุดยิงและผู้สังเกตการณ์ช่วยได้เพียงคลี่คลายความตึงเครียด

02242011SDHS01

วิทยุเสียงเวียดนาม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รานงานว่าเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ รัฐบาลกัมพูชาได้ขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) อธิบายคำตัดสินกรุงเฮก ค.ศ. ๑๙๖๒ กรณีอธิปไตยของปราสาทพระวิหาร

สำนักข่าวกัมพูชาอ้างคำพูดนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ที่กล่าวว่ากัมพูชาได้ส่งคำเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ขอให้องค์กรดังกล่าวนี้ทำความชัดเจนต่อคำตัดสิน ค.ศ. ๑๙๖๒ ซึ่งยอมรับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาบนปราสาทพระวิหาร

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน กล่าวว่ากัมพูชาจะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและแนะนำว่าประเทศไทยควรให้ความเคารพคำตัดสิน

ตามความเห็นของผู้นำรัฐบาลกัมพูชา ความขัดแย้งกัมพูชา-ไทยไม่สามารถยุติได้ด้วยคำสั่งหยุดยิงหรือผู้สังเกตการณ์จากฝ่ายที่สาม ซึ่งอาจแค่ลดความตึงเครียดระหว่างรอทางออกที่ครอบคลุมสำหรับพืนที่ชายแดนของสองประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website