มรดกโลกตั้งเขมรเป็นประธานพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมปีหน้า

ตัวแทนกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๖ฟิฟทีนมูฟ — ที่ประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๖ ที่รัสเซีย เห็นชอบให้เขมรเป็นเจ้าภาพการประชุมปีหน้าที่เสียมราฐและพนมเปญ พร้อมตั้งให้ตัวแทนเขมรเป็นประธานมรดกโลก พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติของกัมพูชา ได้ออกเอกสารแถลงข่าววานนี้ (๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ระบุว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๖ ที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ได้มีมติเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้แทนกัมพูชาเป็นประธานคณะกรรมการมรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมให้ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๗ ในปีหน้า โดยกำหนดให้กรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมราฐเป็นสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการยูเนสโกของกัมพูชาระบุว่า มติของคณะกรรมการมรดกโลกดังกล่าวเป็นการยืนยันในความรับรู้ถึง

๑. ความพยายามของรัฐบาลกัมพูชา ภายใต้การนำของฮุน เซน ในการให้คุณค่าต่อวัฒนธรรมของชาติ และการป้องกันสมบัติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะนครวัตและพระวิหาร

๒.การทำหน้าที่อย่างแข็งขันของกัมพูชาในกิจการนานาชาติ โดยเฉพาะองค์การยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก ที่กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา

๓. ศักยภาพของกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง และงานด้านความมั่นคง และการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.