เขมรขอบัน คีมูน ช่วยแก้ปัญหาไทยรุกราน

นายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาฟิฟทีนมูฟ – โกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศเขมร เรียกร้องบัน คีมูน เลขาธิการยูเอ็น หลังได้รับเลือกให้นั่งในตำแหน่งต่ออีกสมัย ให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาถูกทหารไทยรุกรานตามแนวชายแดน ระบุเขมรได้ช่วยยูเอ็นในการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปยังประเทศต่าง ๆ

สำนักข่าวซีอีเอ็นเมื่อช่วงบ่าย (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) รายงานอ้าง นายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา เรียกร้องในวันนี้ ไปยังนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนให้นั่งในตำแหน่งเป็นวาระที่ ๒ ให้ช่วยแก้ปัญหากองทัพไทยรุกรานประเทศกัมพูชาตามแนวชายแดน พร้อมขอความช่วยเหลือการดำเนินการของศาลคดีเขมรแดง ในคดีอาชญากรรมเลขที่ ๐๐๑ และ ๐๐๒1

นายโกย กวง กล่าวต่อว่า นายบัน คีมูน มีสัมพันธ์ทางการทูตอันดีมากกับกัมพูชา ทั้งในช่วงที่ผ่านมา กัมพูชาได้จัดส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหมือนกองกำลังในกรอบของสหประชาชาติ

--------------------------------------
  1. กรณีของผู้นำรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันอยู่ในคดีหมายเลข ๐๐๓ ซึ่งถูกขัดขวาง []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website