เขมรให้เงินกู้ครอบครัวทหารทำกสิกรรมพื้นที่พระวิหาร

ฟิฟทีนมูฟ — เขมรเสริมความเข้มแข็งครอบครัวทหารประจำการพรมแดนด้านพระวิหาร ในพื้นที่บริหารจัดการมรดกโลก สนับสนุนเงินกู้พัฒนาการเกษตร ประธานธนาคารพัฒนาชนบทเขมรตรวจเยี่ยมโครงการระยะที่ ๑ กุน กีม และเจีย ดารา ให้การต้อนรับ

khmer-troop-fam-loan
การตรวจโครงการพัฒนากสิกรรมครอบครัวทหาร ของประธานธนาคารพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๔

กัมพูชาเร่งพัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายพันไร่ ที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร แบ่งย่อยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก รองรับครอบครัวชาวบ้านที่ย้ายออกจากการกันพื้นที่แผนบริหารจัดการฯ รวมถึงรองรับครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามแผนฯ ดังกล่าว โดยล่าสุดตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นประธานธนาคารพัฒนาชนบท1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาด้านการเกษตรของครอบครัวทหารกัมพูชา ซึ่งโครงการนี้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่และความมั่นคงของทหารและครอบครัวทหาร ที่ประจำการป้องกันพรมแดนด้านปราสาทพระวิหาร ตามยุทธศาสตร์ของฮุน เซน  ในการตรวจโครงการ มีพลเอก กุน กีม และพลเอกเจีย ดารา ให้การต้อนรับ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายซน กนโท2 ประธานธนาคารพัฒนาชนบท และเป็นที่ปรึกษานายฮุน เซน ร่วมกับคณะทำงานเดินทางตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนากสิกรรมของชุมชนครอบครัวกองทัพกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาชนบท ในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาใหม่3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนั้น นายซน กนโท ได้ร่วมหารือการดำเนินการร่วมกับ พลเอก กุน กีม รองผู้บัญชาการ และเป็นเสนาธิการร่วมในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา พลเอก เจีย ดารา พลจัตวา ยึม พึม4 ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ ๔ พร้อมทั้งผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการใน ๔ กองพล ที่ร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกองพลใหญ่สนับสนุนที่ ๓5 กองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗6 กองพลน้อยสนับสนุนที่ ๘7  และกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๙8

นายซน กนโท ได้ล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ตามข้อเสนอแนะของสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี และตามการสนับสนุนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และประธานคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจชาติ ธนาคารพัฒนาชนบทจึงได้พัฒนาโครงการพัฒนากสิกรรมพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ระยะที่ ๑ ในการผลักดันผลผลิตและให้การช่วยเหลือด้านการเงินกับประชาชนที่เป็นชุมชนครอบครัวกองทัพในหมู่บ้านพัฒนาใหม่ ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร โดยธนาคารฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อรวมแล้วทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ ดอลลาห์สหรัฐ แก่กองพลทั้ง ๔ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ สินเชื่อเพื่อการลงทุนระยะยาวการจัดซื้อเครื่องจักรกลขนาดเล็กของแต่ละกองพล และส่วนที่สองคือ เงินกู้สำหรับชุมชนครอบครัวกองทัพใช้สำหรับการประกอบกสิกรรม  โดยในระยะที่หนึ่ง มีครอบครัวทหารจำนวน ๑,๐๘๑ ครอบครัว ใน ๑๐ ชุมชน แต่ละครอบครัวจะได้รับเงินสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ดอลลาห์

--------------------------------------
  1. เรียกตามชื่อเขมรคือ ธนาคารอภิวัฒน์ชนบท – ​ធនា​គារ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ []
  2. សុន គន្ធរ []
  3. หมู่บ้านอภิวัฒน์ใหม่ – ភូមិ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ថ្មី []
  4. យឹម ពឹម []
  5. កង​ពល​ធំ​អន្តរា​គមន៍​លេខ​៣ []
  6. កង​ពល​តូច​អន្តរា​គមន៍​លេខ​៧ []
  7. កង​ពល​តូច​អន្តរា​គមន៍​លេខ​៨ []
  8. ​កង​ពល​តូច​អន្តរា​គមន៍​លេ​៩ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website