เขมรทะลึ่งจัดฉลองชัยคดีปราสาทพระวิหารครบ ๔๙ ปี

ฟิฟทีนมูฟ — เขมรกวนอีก จัดงานฉลองครบรอบ ๔๙ ปี ชนะคดีปราสาทพระวิหาร ซก อาน พล่ามสามเหตุการณ์สำคัญ ๑. คือ เขมรชนะไทยในคดีปราสาทฯ ๒. วันบีบน้ำตาปราสาทฯ ถูกทหารไทยโจมตี และ ๓. ฉลองชัยขึ้นทะเบียนมรกดกโลกครบ ๓ ปี

การฉลองของนิสิตมหาวิทยาลัยพนมเปญ นายซก อาน ระหว่างกล่าวในพิธีฉลองที่หอประชุมจตุรมุข
(ซ้าย) การฉลองของนิสิตมหาวิทยาลัยพนมเปญ (ขวา) นายซก อาน ระหว่างกล่าวในพิธีฉลองที่หอประชุมจตุรมุข

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา กัมพูชาจัดฉลองชัยชนะเหนือไทย กรณีนำคำร้องคดีปราสาทพระวิหารไปสู่ศาลโลกที่กรุงเฮก ครบรอบ ๔๙ ปี โดยถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก นับจาก พ.ศ.๒๕๐๕ มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนิสิตเข้าร่วมกว่าพันคน ที่หอประชุมจตุรมุข กรุงพนมเปญ มีนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานในพิธี ตามรายงานของวิทยุเอเชียเสรี (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ระหว่างพิธี นายซก อาน กล่าวว่า มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ อย่าง ที่ควรนำมากล่าวในโอกาสนี้ คือ ๑. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นวันที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ได้ออกคำตัดสินยืนยันว่ากัมพูชาชนะฝ่ายไทย แล้วเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างที่นำให้มีการพบกันในวันนี้ คือ ๒. วันแสดงความทุกข์และเสียใจต่อมรดกโลกที่ถูกโจมตีโดยกองทัพไทย เหนือปราสาทโบราณแห่งนี้ และ ๓. คือ กัมพูชาได้รับชัยชนะในการเสนอชื่อปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

นายซก อาน กล่าวต่อว่า “เพราะว่าปราสาทพระวิหารของเรา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ถูกยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นมรดกประจำชาติของกัมพูชา ตามรายงานซึ่งยากลำบากนั้น เราได้รับชัยชนะในการเสนอชื่อปราสาทของเราเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ และมรดกโลก เมื่อวันที่ ๗ เดือน ๗ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่เมืองควิเบก และเป็นการรำลึกครบรอบครั้งที่ ๓ ในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารของเราเป็นมรดกโลก ”

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website