ปิโตรเลียมเขมรลงนามกับบริษัทร่วมทุนเขมร-จีนก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน

ฟิฟทีนมูฟ — ปิโตรเลียมเขมรลงนามกับบริษัทร่วมทุนเขมร-จีน ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันใน จ.กำโปต บนพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ คาดว่าจะผลิตน้ำมันได้ปีละ ๕ ล้านตัน โดยเริ่มการผลิตปี ๒๕๕๕ พิธีลงนามมีซก อาน และตัวแทนโรงกลั่นฯ เข้าร่วม เผยเชฟรอนของสหรัฐกำลังสำรวจน้ำมัน ๓ แห่ง ส่วนจีนจะลงทุนอีก ๖๐๐ ล้านดอลลาร์ในกิจการน้ำมันในเขมร

พิธีลงนามกรอบความตกลงก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันระหว่างองค์การปิโตรเลียมกัมพูชาและบริษัทร่วมทุนกัมพูชา-จีน ๑๕
พิธีลงนามกรอบความตกลงก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันระหว่างองค์การปิโตรเลียมกัมพูชาและบริษัทร่วมทุนกัมพูชา-จีน ๑๕ มิ.ย. ๕๔

องค์การปิโตรเลียมกัมพูชาลงนามกรอบความตกลงก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน1 ร่วมกับบริษัทเคมบูเดีย ปิโตรเคมิคัล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกัมพูชา-จีน ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็น (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีนายซก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา  และเป็นประธานองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา และนายฮาน เตียน2 ตัวแทนโรงกลั่นดังกล่าว เข้าร่วม

โรงกลั่นดังกล่าวจะก่อสร้างบนที่ดินขนาด ๘๐ เฮกเตอร์ (๕๐๐ ไร่) ในจังหวัดกำโปต บริษัทร่วมทุนฯ ไม่ได้เปิดเผยยอดเงินลงทุน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงกลั่นประเมินว่าค่าใช้จ่ายไม่น้อยว่า ๓ ล้านดอลลาร์

นายซก อาน เปิดเผยว่าโรงกลั่นแห่งนี้จะผลิตน้ำมันได้ปีละไม่น้อยกว่า ๕ ล้านตัน น้ำมันที่ผลิตได้มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าน้ำมันนำเข้า นอกจากนี้นายซก อาน ยังเปิดเผยอีกว่าบริษัทเซฟรอน (Chevron) ของสหรัฐอเมริกากำลังสำรวจแอ่งน้ำมันขนาดเล็กจำนวน ๓ แห่ง โดยใช้เงินลงทุน ๑๕๐ ล้านดอลลาร์ และกลุ่มทุนจีนมีแผนการใช้จ่ายอีก ๖๐๐ ล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินกิจการปิโตรเลียมทั้งหมด การผลิตน้ำมันจะเริ่มดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามการเปิดเผยของนายซก อาน กัมพูชาใช้น้ำมันปีละ ๑ ล้านตัน ดังนั้น การผลิตน้ำมันได้ปีละ ๕ ล้านตัน จะช่วยลดการนำเข้า ช่วยลดความยากจนและสร้างงานให้กับชาวกัมพูชา

--------------------------------------
  1. រោង​ចម្រាញ់​ប្រេងកាត []
  2. ហាន ធាន []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website