เขมรปิดการฝึกทหารกองพลสนับสนุนที่ ๓ พระวิหาร

พิธีปิดการฝึกทหารในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ พระวิหาร เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๕๔ มี พล.อ.กุน กีม เป็นประธาน โดยจัดขึ้นในที่บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ฟิฟทีนมูฟ –เขมรปิดฝึกทหารสังกัดกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๓ ประจำพื้นที่พระวิหาร เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมี กุน กีม รอง ผบ.สส. เป็นประธาน การฝึกแบ่งเป็นสามรอบ แต่ละรอบใช้เวลา ๒ เดือน มี ๓ กองพันน้อยเข้าร่วม โดยฝึกยุทธวิธีทหารราบ การใช้อาวุธ จิตวิทยา และวินัยกองทัพ เป็นต้น

ศูนย์ข่าวนครวัตของกัมพูชารายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทัพแห่งชาติกัมพูชาได้จัดพิธีปิดการฝึกทหารและพลทหารของกองพลน้อยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ ประจำการพื้นที่พระวิหาร ขึ้นที่กองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ โดยมี พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการร่วมในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ท.กีม บุนทาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองหัวหน้าสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮุน เซน พล.ท.เคง โซะเมท รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประจำด้านพระวิหาร นายอุสมัน ฮาซัน1 เลขาธิการกระทรวงการงาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ประจำด้านปราสาทพระวิหารเข้าร่วมจำนวนมาก

พิธีปิดการฝึกทหารในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ พระวิหาร เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๕๔ มี พล.อ.กุน กีม เป็นประธาน โดยจัดขึ้นในที่บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ พิธีปิดการฝึกทหารในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ พระวิหาร เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๕๔ มี พล.อ.กุน กีม เป็นประธาน โดยจัดขึ้นในที่บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗
พิธีปิดการฝึกทหารในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ พระวิหาร เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๕๔ มี พล.อ.กุน กีม เป็นประธาน โดยจัดขึ้นในที่บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗

ตามการกล่าวรายงานของ พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก รองเสนาธิการร่วม ผู้บัญชาการกองพลสนับสนับสนุนที่ ๓ การฝึกเสริมความเข้มแข็งของหน่วยในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสมรรถภาพทางยุทธวิธีและความชำนาญในทุกด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ สำหรับการเป็นกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่สู้รบของกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อการป้องกันชาติ นอกจากนี้ยังฝึกทหารทุกคนให้รู้ในเรื่องกฎหมาย ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ให้มีศิลธรรม เคารพกฎหมายและวินัยกองทัพ ให้เป็นกองกำลังที่ผ่านการฝึกฝนและมีความกล้าหาญในการสู้รบป้องกันชาติ การฝึกทหารในครั้งนี้มี ๓ กองพันน้อย ฝึก ๓ รอบ โดยแต่ละรอบใช้เวลา ๒ เดือน มีทหารเข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๐ คน ครูฝึก ๙๐ คน เนื้อหาการฝึกประกอบด้วย ยุทธวิธีทหารราบ เทคนิคการใช้อาวุธ อบรมจิตวิทยา รวมถึงกีฬา

--------------------------------------
  1. ​ឧស្ម័ន​ ហា​សាន់ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website