เขมรปิดการฝึกยิงปืนต่อสู้รถถัง PF 89 ในเขตพระวิหาร

พิธีปิดการฝึกความชำนาญการยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89.80-1 ในที่บัญชาการฐานองครักษ์ประจำแนวหน้าพื้นที่ปราสาทพระวิหาร (บ้านสราเอม) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๕ พล.อ.ปุล ซาเรือน ผบ.สส.กัมพูชา เป็นประธานในพิธีฟิฟทีนมูฟ – เขมรปิดฝึกยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89.80-1 ที่ฐานองครักษ์ประจำพื้นที่ปราสาทพระวิการ บ้านสราเอม ห่างปราสาท ๑๕ กม. พล.อ.ปล ซาเรือน ผบ.สส. เป็นประธาน พล.อ.ฮีง บุนเฮียง ผบ.กององครักษ์ฮุน เซน พร้อมทหารภูมิภาคที่ ๔ และ ๕ ร่วมงานคึกคัก มีทหาร ๒๖๒ คน จาก ๒๘ หน่วยชายแดนเข้ารับการฝึก

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชา รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา ในที่บัญชาการฐานองครักษ์ประจำแนวหน้าพื้นที่ปราสาทพระวิหาร (บ้านสราเอม) ได้มีพิธีปิดการฝึกความชำนาญการยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89.80-1 โดยมี พล.อ.ปล ซาเรือน1 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชา เป็นประธาน มี พล.อ.ฮีง บุนเฮียง2 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการกององครักษสมเด็จเดโช ฮุน เซน และเป็นรองประธานสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงจากกระทรวงกลาโหม และกองพลต่าง ๆ ประจำแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ตั้งแต่สามเหลี่ยมมรกต จ.พระวิหาร จนถึง จ. เกาะกง ภูมิภาคทหารที่ ๔ และ ๕ รวมถึงจังวหวัดทหารบกในสังกัดภูมิภาคทหารทั้งสอง เข้าร่วม โดยมีทหารเข้ารับการฝึกประมาณ ๒๖๒ คน

พิธีปิดการฝึกความชำนาญการยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89.80-1 ในที่บัญชาการฐานองครักษ์ประจำแนวหน้าพื้นที่ปราสาทพระวิหาร (บ้านสราเอม) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๕ พล.อ.ปุล ซาเรือน ผบ.สส.กัมพูชา เป็นประธานในพิธี
พิธีปิดการฝึกความชำนาญการยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89.80-1 ในที่บัญชาการฐานองครักษ์ประจำแนวหน้าพื้นที่ปราสาทพระวิหาร (บ้านสราเอม) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ พล.อ.ปุล ซาเรือน ผบ.สส.กัมพูชา เป็นประธานในพิธี

ครูฝึกได้กล่าวรรายงานกับประธานพิธีถึงพลการฝึกความชำนาญในการใช้ปืนต่อสู้รถถังประเภทใหม่ล่าสุด แม้การฝึกใช้ระยะเวลาสั้น ตั้งแต่ ๑๑-๒๓ มกราคม แต่ทหารที่เข้ารับการฝึกมีศักยภาพในการใช้ปืน PF-89.80-1 อย่างเชี่ยวชาญ

--------------------------------------
  1. ប៉ុល សារឿ​ន []
  2. ហ៊ីង ប៊ុ​ន​ហៀ​ង []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website