เขมรคัดเลือกทหารเพิ่ม ๕ พัน ส่งชายแดน

ฟิฟทีนมูฟ – เขมรรับพลทหารเพิ่มอีก ๕ พันคน ตามมติ ครม.เมื่อเดือน พ.ค. ส่งประจำการหน่วยทหารชายแดน และหน่วยองค์รักษ์ของฮุน เซน โฆษกฯ กลาโหมเผยเป็นการรับสมัครทดแทนทหารที่เสียชีวิตและปลดประจำการ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งพรมแดนไทย-เขมร

480-khmer-army-soldiers-ap3
แฟ้มภาพ: ทหารกัมพูชา

ตามรายงานของวิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) กัมพูชาได้ประกาศคัดเลือกทหารเพิ่มอีกจำนวน ๕,๐๐๐ นาย เพื่อส่งไปประจำการตามแนวพรมแดน และการป้องกันภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีการสู้รบขนานใหญ่ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทำให้มีทหารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

ตามหนังสือมติคณะรัฐมนตรี ๒ ฉบับของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งลงนามโดย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมคัดเลือกพลทหารจำนวน ๕,๐๐๐ นาย สำหรับส่งไปปฏิบัติภารกิจในกองพลใหญ่สนับสนุนที่ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ นาย กองพลน้อยทหารราบที่ ๔๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นาย และกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๒ จำนวน ๑,๐๐๐ นาย นอกจากนี้ ในหนังสือมติคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้คัดเลือกพลทหารอีกจำนวน ๓๕๐ นาย ไปประจำการในหน่วยบัญชาการฐานองครักษ์ฐานบัญชาการใหญ่12

พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า การคัดเลือกทหารเพิ่ม ไม่ได้เกิดจากการที่กัมพูชามีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนกับประเทศไทย แต่เป็นแผนการณ์ของรัฐบาลที่จะคัดเลือกพลทหารเพิ่มจำนวน ๕,๐๐๐ นาย ในหนึ่งปี เพื่อส่งไปทดแทนทหารที่ปลดประจำการ “สาเหตุสำคัญคือ ทุกๆ ปีเรามีทั้งทหารที่เสียชีวิต เกษียณ และปลดประจำการ กรณีนี้ หนึ่งปีคิดเป็นจำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ นาย ซึ่งในระยะเวลาตามแผนการณ์คือหนึ่งปีควรต้องเพิ่มทหาร ๕,๐๐๐ นายให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ”

หนังสือมติคณะรัฐมนตรีในการคัดเลือกทหารเพิ่มเติมมีขึ้นอีกครั้ง ภายหลังทหารไทยและกัมพูชาสู้รบกันอย่างรุนแรงเป็นเวลา ๑๒ วัน ในพื้นที่ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควายและพื้นที่ทมอดูน ใน จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา และ จ.สุรินทร์ ของไทย

พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า กัมพูชาได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทหารโดยมีกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม พร้อมด้วยผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค และคณะบัญชาการหน่วยจังหวัด การคัดเลือกทหารเป็นการรับโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ

ในเรื่องนี้ นายเนียง เคน3 ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๑ ประจำจังหวัดอุดรมีชัย กล่าวว่า จำนวนทหารที่มีแผนคัดเลือกเพิ่มจำนวน ๑,๐๐๐ นาย ยังไม่ครบจำนวนสำหรับกองพลน้อยของตน ขณะที่ นายแปน โวย4 ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ ๔๒ และนายฮีง บุนเฮียง5 ผู้บัญชาการกององครักษ์นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นได้

กัมพูชามีกฏหมายการเกณฑ์ทหารที่ต้องเข้ารับใช้กองทัพ จากอายุ ๑๘-๓๐ ปี โดยกฎหมายระบุให้ปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน

--------------------------------------
  1. ​អង្គភាព​បញ្ជាការដ្ឋាន​អង្គរក្ស​អគ្គ​បញ្ជាការដ្ឋាន []
  2. หน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของฮุน เซน []
  3. នាង ខេន []
  4. ប៉ែន វ៉ូយ []
  5. ​ហ៊ីង ប៊ុនហៀង []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website