พรรคประชาชนกัมพูชาร้องนานาชาติเร่งช่วยคุ้มครองปราสาทพระวิหาร

เจีย ซีม หน.พรรคประชาชนกัมพูชา ระหว่างพิธีฉลองครบรอบก่อตั้งพรรคปีที่ ๖๐ฟิฟทีนมูฟ – เจีย ซีม หน.พรรคประชาชนกัมพูชา แถลงในงานครบรอบ ๖๐ ปี ก่อตั้งพรรค เรียกร้องนานาชาติเร่งช่วยออกมาตรการคุ้มครองปราสาทพระวิหาร และยุติการรุกรานของไทย ประกาศจุดยืนหนุนรัฐบาลอดทนแก้ปัญหาโดยสันติผ่านพหุภาคีและศาลโลก กล่าวหาไทยกระทำขัดหลักเพื่อนบ้านที่ดี ธรรมนูญอาเซียน ฝ่าฝืนข้อแนะมนตรีความมั่นคง

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ฉบับภาษาเขมร (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔) พรรคประชาชนกัมพูชาเรียกร้องประชาคมนานาชาติ ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองปราสาทพระวิหาร หลังไทยได้ประกาศถอนตัวออกจากอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ในพิธีฉลองครบรอบปีที่ ๖๐ วันก่อตั้งพรรคประชาชนกัมพูชา (ก่อตั้งเมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๙๔) วานนี้ นายเจีย ซีม1 หัวหน้าพรรคกล่าวว่า “ผมขอเรียกร้องถึงองค์การยูเนสโก ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ สมาคมอาเซียน สถาบันระหว่างประเทศต่าง ๆ และบรรดาประเทศรักสันติ ขอให้ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันปราสาทพระวิหาร และยุติการรุกรานของไทย เหนือบูรณภาพดินแดนกัมพูชา”

นายเจีย ซีม ระบุอีกว่า พรรคประชาชนกัมพูชาสนับสนุนจุดยืนของกัมพูชา ที่ใช้ความอดทนอดกลั้นในการแก้ปัญหาชายแดนกับประเทศไทยด้วยสันติวิธี โดยช่องทางการเจรจาพหุพาคีและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายเจีย ซีม ยังได้กล่าวโจมตีไทยว่า กระทำการคุกคาม ประพฤติขัดกับการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ขัดกับธรรมนูญอาเซียน และการสร้างประชาคมอาเซียน และได้ละเมิดอย่างรุนแรงต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

นอกจากประเด็นเกี่ยวเนื่องกับไทย หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพ วานนี้ รายงานว่า นายเจีย ซีม ประกาศสนับสนุน นายฮุน เซน ให้นั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ ๕ รวมทั้งสมัยต่อ ๆ ไป

--------------------------------------
  1. ជា ស៊ីម []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website