คึกเขมรร่ายความเสียหายจากการรุกรานของไทย

ฟิฟทีนมูฟ — หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วเขมรออกบทวิจารณ์บรรยายความเสียหายจากการรุกรานของไทย ระบุไทยใช้ทั้งทหารราบและปืนใหญ่โจมตีเขมร ทำชาวเขมรบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ทำชาวบ้านต้องทิ้งบ้านเรือนหนีตายร่วมหมื่น มีทั้งเด็กและคนชรา มีเป้าหมายชัดเจนต่อพลเรือน ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและศาสนา วัดแก้วฯ เป็นเป้าหมายแรกที่ไทยอยากทำลายและมีการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ปราสาทอย่างเป็นระบบทำประตูเสียหายทั้งแถบ ระบุว่าเป็นการข่มขู่ถ้าไม่ได้มาก็ทำลายทิ้ง และจงใจปกปิดโดยห้ามยูเนสโกเข้าพื้นที่ ว่าอีกไทยใช้ครัสเตอร์บอมบ์และแก๊สพิษที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เป็นภัยต่อสวัสดิภาพของชาวบ้าน

ทหารกัมพูชาหลับพักผ่อนบนปราสาทหลังการปะทะกับทหารไทย ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ทหารกัมพูชาหลับพักผ่อนบนปราสาทหลังการปะทะกับทหารไทย ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกบทวิจารณ์ “ความเสียหายจากการรุกรานของไทย” เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (พิมพ์เผยแพร่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียงดังนี้

————————————————————

บทวิจารณ์

ความเสียหายจากการรุกรานของไทย

เพียงแค่สี่วันของการรุกราน (๔-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔) กำลังทหารไทยได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณ และต่อพื้นที่ของกัมพูชาห่างจากปราสาทเข้ามา ๒๐ กิโลเมตร

ในการโจมตีของไทยทั้งทหารราบและปืนใหญ่ ทหารกัมพูชาสี่รายและตำรวจหนึ่งรายเสียชีวิตและอีก ๓๐ ได้รับบาดเจ็บ การยิงกระสุนปืนใหญ่ไทยได้สังหารราษฎรกัมพูชาสองคนและอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ

เห็นชัดว่าปืนใหญ่ไทยมีเป้าหมายอย่างจงใจต่อทั้งพื้นที่พลเรือนและงานทางวัฒนธรรมและศาสนาของกัมพูชา

ดังผลของการโจมตี ราษฎรถูกบีบให้ต้องหนีออกจากสวายจรุม1 หมู่บ้านธรรมชาติพระวิหาร2 หมู่บ้านเตโจบุสสบุว3 และหมู่บ้านเซนเช็ย4 หากความตั้งใจคือต้องการสร้างให้เกิดผู้อพยพจำนวนมากซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่กัมพูชายุ่งยากที่จะตอบโต้การโจมตีของไทย ซึ่งนั่นก็คือผลลัพธ์ ชาวบ้านกัมพูชาประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ในนั้นเป็นเด็กประมาณ ๑,๐๐๐ คนและคนชราอีก ๕๐๐ คน ถูกบีบบังคับให้หลบหนีทิ้งบ้านเรือน

เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงความเสียหายร้ายแรงต่อวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระซึ่งเป็นเป้าหมายแรกในการโจมตีของไทยเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ เป็นอาชญากรรมยิ่งว่าคือการยิงกระสุนปืนใหญ่อย่างเป็นระบบเข้าใส่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งรับปืนใหญ่ตลอดแนวความยาว เกิดความเสียหายต่อโคปุระทั้งห้า กระสุนปืนใหญ่จำนวนมากประกอบด้วยระเบิดครัสเตอร์5 หมายความว่าทั้งตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบส่วนมากปนเปื้อนไปด้วยลูกระเบิดย่อยที่ยังไม่ระเบิด

ไม่มีทางใดเลยที่ทั้งวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระหรือปราสาทพระวิหารจะควรถูกมองเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรม ความเสียหายโดยเจตนาของทหารไทยดูว่าถูกออกแบบเพื่อให้สนองการข่มขู่ “ถ้าเราไม่ได้ตามวิธีของเรา เราสามารถทำลายปราสาท นั่นคือ รัฐบาลไทยได้ขู่จะทำลายอะไรที่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ”

ความเสียหายโดยจงใจที่ปราสาทก็อธิบายการยืนกรานซ้ำ ๆ ของรัฐบาลไทยที่ว่าไม่ควรมีตัวแทนยูเนสโกใด รวมถึงทูตพิเศษโคอิชิโร มัตสึอุระ ไปเยือนปราสาทเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการทำลายล้าง

การใช้ครัสเตอร์บอมบ์อย่างกว้างขวางในการโจมตีของไทยได้ถูกบันทึกโดยผู้สังเกตการณ์อิสระ ขณะที่ทั้งกัมพูชาและประเทศไทยต่างก็ไม่ได้ลงนามอนุสัญญาป้องกันการใช้อาวุธเช่นนั้น การใช้อาวุธของไทยต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารละเมิดอย่างชัดเจนต่อกฎหมายสงคราม6 ระเบิดย่อยที่ยังไม่ระเบิดจำนวนมากนั้นแน่นอนว่าเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ซึ่งไม่เข้าใจว่ามันอันตราย การดูถูกที่เหมือนกันต่อสวัสดิภาพของพลเรือนคือหลักฐานในการใช้กระสุนปืนใหญ่ของประเทศไทยที่บรรจุแก๊สพิษซึ่งยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้ต่อหมู่บ้านอันสงบสุข

บทวิจารณ์โดยหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรี

————————————————————

--------------------------------------
  1. Svay Chrum []
  2. Preah Vihear Eco-Village – หมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช []
  3. Techo Bossabov Village []
  4. Sen Chhey Village — เส้นชัย []
  5. cluster munitions []
  6. laws of war []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website