โฆษกกลาโหมเขมรโต้ JWG ไม่มีเรื่องถอนชุมชนวัดแก้วฯ

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ โต้กรณีรายงานข่าวคณะทำงานร่วมจะพิจารณาการรื้อชุมชนวัดแก้วฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมแขมรแถลงการณ์โต้ คณะทำงานร่วม (JWG) จะคุยเฉพาะเรื่องถอนทหารและวางผู้สังเกตการณ์ ไม่มีการหารือเรื่องรื้อตลาดร้านค้า และชุมชนวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ตามรายงานในสื่อไทย

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์วานนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔) ตอบโต้กรณีสื่อไทยรายงานข่าวว่า คณะทำงานร่วม (JWG) ที่ตั้งขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ ที่กรุงพนมเปญ จะมีการพิจารณาเรื่องการถอนทหาร การวางผู้สังเกตการณ์ เตรียมที่ตั้งตลาดกัมพูชาและบ้านเรือนในที่ใหม่ รื้อถอนชุมชนกัมพูชาออกจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ

แถลงการณ์ระบุว่า โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ขอยืนยันว่า การประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย ครั้งที่ ๘ มีความเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้

– ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับมาตรการชั่วคราว ให้มีความโปร่งใส เสมอภาค และแน่นอน

– มติตั้งคณะทำงานร่วม Joint Working Group (JWG) ซึ่งจะทำการหารือปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในพื้นที่ปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว (PDZ) พร้อมทั้งทำการปรับกำลังทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหารฯ ให้ได้โดยเร็วที่สุด พร้อมกัน ด้วยความโปร่งใส อยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์กัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย เท่านั้น

แถลงการณ์กล่าวในตอนท้ายว่า ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย ครั้งที่ ๘ และขอปฏิเสธข่าวทั้งหมดที่ตรงข้ามกับแถลงการณ์ร่วมในการประชุมฯ ข้างต้น

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website