เขมรชะลอไล่ชาวบ้านสวายจรุมเหตุปะทะชายแดน

ฟิฟทีนมูฟ — ความพยายามไล่ที่ชาวบ้านสวายจรุมเพื่อเอาที่ดินไปพัฒนาตามแผนบริหารจัดการมรดกโลกยังไม่เลิก เจ้าหน้าที่ชะลอรื้อบ้านเพราะเหตุปะทะชายแดน หลังเหตุการณ์สงบจะเริ่มดำเนินการใหม่ ชาวบ้านร้องเรียนรัฐบาลและองค์กรสิทธิมนุษยชนแต่ผู้ว่าฯ ไม่ว่างตอบ

รถถังเบาของกัมพูชาประจำการบริเวณใกล้หมู่บ้านสวายจรุม ต.กันต๊วด อ.จอมกสาน
รถถังเบาของกัมพูชาประจำการบริเวณใกล้หมู่บ้านสวายจรุม ต.กันต๊วด อ.จอมกสาน

พนมเปญโพสต์วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดพระวิหารได้ระบุวานนี้ (๒๑ ก.พ.) เจ้าหน้าที่ยุ่งเกินไปที่จะตอบจดหมายของนายโอม เย็นเตียง1 หัวหน้าองค์กรของสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล  กรณีชาวบ้านในตำบลกันต๊วด2 ร้องขอให้เข้าแทรกแซงกรณีพิพาทที่ดิน

จดหมายที่เขียนโดยนายโอม เย็นเตียง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ส่งถึงนายโอม มารา3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ขอให้หาทางออกโดยเร่งด่วนในปัญหาพิพาทที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน ๒๕๓ ครอบครัว ซึ่งขออนุญาตให้สามารถอยู่อาศัยในที่ดินในหมู่บ้านสวายจรุม4 อำเภอจอมกสาน5

ครอบครัวชาวบ้านถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่และละทิ้งบ้านเรือน และให้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโชภายในเวลาไม่เปิดเผย

“ผมยังไม่ได้ส่งจดหมายตอบจดหมายของรัฐมนตรีอาวุโส เพราะผมกำลังยุ่งมากกับความตึงเครียดชายแดน” นายโอม มารา กล่าว และเพิ่มเติมว่ากำลังเขียนจดหมายและจะส่งโดยเร็วที่สุด “เรามีที่ดินที่จะให้กับประชาชนแต่ตอนนี้เรายุ่งมาก” เขากล่าว และเพิ่มเติมอีกว่าที่ดินถูกนำมาใช้สำหรับองค์การชาติพระวิหาร6 และไม่ใช่สำหรับเฉพาะบุคคล

กำหนดเส้นตายให้ย้ายบ้านเรือนคือจาก ๓๐ ธันวาคม ถึง ๕ มกราคม ขณะที่บ้านซึ่งมีคนอยู่อาศัยจะถูกรื้อหลังเจ้าของได้รับที่ดินชดเชยขนาด ๕๐x๑๐๐ เมตร จากเจ้าหน้าที่

นายเสา ยาท7 ตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านสวายจรุม กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขากำลังรอการแทรกแซงจากรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเพื่อให้ชาวบ้านยังอยู่ในที่ดินได้ “เราดิ้นรนที่จะประท้วงและเราได้ขอเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้ช่วยเรา และไม่รื้อบ้านของเราจากที่ดินของเรา เพราะเราได้อยู่ที่นี่มาหลายปี” เขากล่าว

นายโอม พิรม8 หัวหน้าตำรวจมรดกที่องค์การชาติพระวิหาร กล่าววานนี้ (๒๑ ก.พ.) ว่าแผนการที่จะย้ายประชาชนออกจากหมู่บ้านถูกชะลอเนื่องจากการปะทะชายแดนล่าสุดระหว่างทหารไทยและกัมพูชา และเพิ่มเติมว่าเขาจะเริ่มกระบวนการย้ายชาวบ้านในอนาคตอันใกล้ “สถานการณ์ตึงเครียดมากที่ชายแดนเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นแผนการรื้อบ้านเรือนและย้ายประชาชนไปยังที่ใหม่ต้องชะลอออกไป จะเริ่มต้นอีกครั้งโดยเร็วเมื่อสถานการณ์ชายแดนดีขึ้น” นายโอม พิรม กล่าว และเพิ่มเติมอีกว่าประชาชนบางส่วนที่ถูกบังคับให้ทิ้งบ้านเรือนระหว่างความขัดแย้งพรมแดนได้กลับเข้ามาและเริ่มขายสินค้าในบ้านและตลาด

หมายเหตุ: ก่อนหน้าและระหว่างการปะทะกับทหารไทยที่บริเวณปราสาทพระวิหาร วัดสวายจรุมถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งประจำการทหาร รถเกราะ รถถัง และเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21

--------------------------------------
  1. Om Yentieng []
  2. Kantuot commune []
  3. Om Mara []
  4. Svay Chrum []
  5. Choam Ksan []
  6. Preah Vihear National Authorities — ในภาษาเขมรจะไม่มีคำว่า แห่ง เป็นคำเชื่อม จึงเรียกว่าองค์การชาติพระวิหาร []
  7. Sao Yath []
  8. Om Phirom []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.