กลาโหมเขมรปฏิเสธข่าวเสริมทหารแนวชายแดน-จุ้นเรื่องถอนตัวมรดกโลก

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ปฏิเสธข่าวเสริมกำลังทหาร ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรออกแถลงการณ์ปฏิเสธไม่มีความเคลื่อนไหวทางทหารที่ชายแดน ไม่ได้เสริมกำลัง อาวุธหรือเคลื่อนย้ายทหาร กล่าวหาไทยว่าสร้างเรื่องโกหกเพื่อสร้างความเข้าใจผิด และใช้เป็นหลักฐานปกป้องตนเองเมื่อจะทำการโจมตีกัมพูชา จุ้นเรื่องวอร์คเอ้าท์และถอนตัวมรดกโลกว่าไม่รับผิดชอบ ระบุไทยละทิ้งทางออกสันติ และทำนายว่าเมื่อทุกวิธีที่ใช้ไม่ได้ผล ไทยจะใช้กำลังโจมตีเขมร

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์เมื่อช่วงสายวันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔) ว่า กองทัพแห่งชาติกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ต่อการสร้างเรื่องโดยทุจริตของทหารไทย ในความต้องการบิดเบือนความจริง เพื่อสร้างความเข้าใจผิดกับสาธารณะและนานาชาติ โดยโกหกว่า มีกิจกรรมของกองทัพแห่งชาติกัมพูชาตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย รวมทั้งมีการเสริมกำลังทหาร เสริมอาวุธ หรือเคลื่อนย้ายกำลังทหารที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางทหาร

แถลงการณ์กล่าวหาไทยว่า ข่าวประดิษฐ์ของไทย เป็นการสร้างหลักฐานรองรับและปกป้องตนเอง ในการโจมตี และรุกราน ยึดครองดินแดนกัมพูชา ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งในอนาคตเท่านั้น

กองทัพแห่งชาติกัมพูชาตระหนักว่า การเดินออกไปโดยไม่รับผิดชอบของกรรมการมรดกโลกของไทย จากที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงว่ารัฐบาลรักษาการของไทย โยนทิ้งการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี หลังจากที่ยุทธวิธีทุจริต พูดโกหก ใช้แรงกดดันทางการเมือง และข่มขู่คุกคามของไทยได้ประสบความพ่ายแพ้ อะไรที่ไทยจะใช้ต่อไปอาจทำนายได้ว่า คือการใช้กดดันทางทหารเป็นช่องทางในการแก้ปัญหา ดังที่ไทยได้สร้างเรื่องขึ้นมานี้

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website