เขมรร้อนท้องไม่หยุดปัดข่าวเสริมทหาร

ทหารเขมรระหว่างต้อนรับฮุน เซน ที่พระตะบองเมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๓ฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรร้อนท้องไม่หยุด ปฏิเสธข่าวเสริมทหารตามแนวชายแดนต่อเนื่อง ย้ำนิทานเรื่องเดิมว่าเป็นการสร้างเรื่องของไทย หลุดบอกเป็นการเตรียมการป้องกันดินแดนตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

วิทยุเอเชียเสรี (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔) รายงานอ้างการแถลงของ พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เมื่อวันที ๒๙ มิถุนายน ระบุว่าทหารกัมพูชาที่ประจำการตามแนวชายแดนอยู่ในความสงบ เพียงแต่เตรียมการเพื่อป้องกันดินแดนตามบัญชาของผู้นำตามปกติ ส่วนการกล่าวหาของทหารไทยเป็นเพียงเล่ห์เพื่อโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า “กำลังทหารกัมพูชา ประจำการตามชายแดนไม่มีการเสริมกำลังแต่อย่างใด เห็นว่าเป็นปัญหาที่ไทยปั้นเรื่องขึ้นเองทั้งหมด เพื่อหาเรื่องก่อเหตุกัมพูชาเท่านั้น”

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website