แพ้ทาง เขมรเอาปรับกำลังบังหน้าหลอกเพิ่มกำลัง

การปรับกำลังขั้นี่ ๑ ของเขมร เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕ฟิฟทีนมูฟ/รายงานพิเศษ — แหล่งข่าวระบุเขมรใช้การปรับกำลังขั้นที่ ๑ เฉียด ๕๐๐ คน ตบตา เสริมกำลังทหารในคราบตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารอีกว่า ๗๐๐ คน ส่วนกำลังที่ถอนลงมาเป็นการผลัดพัก ๕-๗ วัน ก่อนกลับเข้าประจำการปกติในพื้นที่ใกล้เคียง

เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อช่วงเช้า (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕) สำหรับการปรับกำลังขึ้นที่ ๑ ของฝ่ายเขมร ตามกำหนดของฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตอบโต้การเดินเกมเตะถ่วงของฝ่ายไทย ทีทำให้การถอนทหารตามกำหนดในมาตรการชั่วคราวของศาลโลกล่าช้ามากว่าหนึ่งปี ผลจากความไม่พอใจต่อท่าทีไทยในการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งล่าสุดที่กรุงพนมเปญ ที่พยายามนำเอาประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาบังหน้าให้การถอนทหารถูกลากยาวออกไปอีก ทำให้ฝ่ายกัมพูชาโดยฮุน เซน ปรับเกมเล่น ประกาศถอนทหารโดยสมัครใจแต่ฝ่ายเดียว โดยเป็นการถอนแบบขั้นแรกร่วม ๕๐๐ คน เพื่อส่งสัญญาณว่ากัมพูชามีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามศาลโลก เคารพกฎหมายและต้องการสันติภาพ อีกทางเมื่อเดินเกมปล่อยข่าวถอนทหาร ๑๘ กรกฎาคม ก็กวักเมือเรียก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย พร้อมด้วยผู้นำทหารไปหารือถึงบ้านที่เมื่องเสียมราฐ เสร็จสิ้นการพบปะก็ออกให้ข่าวพร้อมหน้าระบุสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร

เดือดร้อนผู้นำทหารฝ่ายไทยที่ต้องหารือเร่งด่วนก่อนเดินทางพบฮุน เซน ที่เป็นเกมบังคับว่าต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปคุย และส่ง ตชด. เข้าพื้นที่ล่วงหน้า ที่สุดท้ายก็ออกมาว่าไทยเห็นชอบว่าตามเขมร และถอนทหารในวันเวลาเดียวกันด้วยวาทะ “ปรับกำลัง” เพื่อผ่อนหนักผ่อนเบา กลบเกลื่อนแบบไร้ทางไป เสียท่าเด็กวัดฮวยเซง

แหล่งข่าวสายความมั่งคงได้ให้ข้อมูลกับฟิฟทีนมูฟ โดยอ้างแหล่งข่าวนายทหารเขมรระดับสูงประจำการปราสาทพระวิหาร ระบุว่า กำลังฝ่ายกัมพูชาที่ขึ้นไปใหม่ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ตำรวจป้องกันพรมแดนหรือ ตชด.ของเขมร ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจมรดกโลก และกำลังเจ้าหน้าที่องค์การพระวิหาร ซึ่งเรียกกันว่าตำรวจยูเนสโก แม้ตัวเลขรายงานตามสื่อระบุว่ามีเพียงประมาณ ๓๐๐ คน แต่ตัวเลขจริงที่นายทหารเขมรคนดังกล่าวและหน่วยข่าวระบุสอดคล้องกัน คือ มีกว่า ๗๐๐ คน และทั้งหมดเป็นทหารผสมตำรวจบางส่วนจากที่อื่นซึ่งไม่คุ้นหน้า

เป็นที่สังเกตด้วยว่า กำลังหลักที่ระบุว่าถอนลงมาจำนวน ๔๘๕ คน นั้น เป็นทหารหน่วยในสังกัดกองพลสนับสนุนที่ ๓ ของ พล.ท.สเร็ย ดึ๊ก และกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๗ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นทหารประจำถิ่น มีบ้านพักและที่ดินทำกินอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขต จ.พระวิหาร กระจายตั้งแต่บริเวณใกล้ปราสาทไปจนถึงพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต ไทย-ลาว-เขมร โดยการถอนกำลังลงมาครั้งนี้ เป็นการ “ผลัดพัก” ๕-๗ วัน ก่อนกลับเข้าประจำการในพื้นที่โดยรอบเหมือนเดิมในฝั่งกัมพูชา

แหล่งข่าวสายความมั่นคงจึงสรุปสั้น ๆ ว่าไทยแพ้ทางอย่างหนัก ขณะที่ฝ่ายเขมรหลอกเพิ่มกำลังแบบจริงจัง “หน้าด้าน ๆ”

มีรายงานเล็ก ๆ ส่งท้ายจากสายข่าวในพื้นที่ว่า การประจำการวันแรกของ ตชด.ไทย สถานการณ์ในพื้นที่ไม่สู้ดีนัก ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นมีการขนทหารขึ้นไปยังเขาพระวิหารด้วยรถจีเอ็มซี ๕ คัน ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ชัดเจน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website