กต.ส่งหนังสือประท้วงกล่าวหาไทยล่วงล้ำน่านฟ้า

ฟิฟทีนมูฟ — กระทรวงต่างประเทศเขมรส่งหนังสือถึงสถานทูตไทยในเขมร ประท้วงไทยล่วงล้ำน่านฟ้าเขมร ๓ ครั้งติดกัน ส่อแววชวนมีเหตุกล่าวหาไทยเตรียมการเพื่อโจมตีแผ่นดินเขมรอีกรอบ ส่วนเขมรสุดดีเลิศจะอดกลั้นอย่างที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ แต่จะรักษาสิทธิป้องกันตนเองและดินแดน

จดหมายของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาถึงสถานทูตไทย ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประท้วงไทยบินล้ำน่านฟ้าจดหมายของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาถึงสถานทูตไทย ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประท้วงไทยบินล้ำน่านฟ้า
จดหมายของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาถึงสถานทูตไทย ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประท้วงไทยบินล้ำน่านฟ้า

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (๔ มิถุนายน ๒๕๕๔) กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา มีหนังสือประท้วงถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ต่อกรณีที่มีข่าวการละเมิดน่านฟ้ากัมพูชาโดยเครื่องบินของทหารไทย ซึ่งหนังสือประท้วงดังกล่าว กล่าวหาโดยระบุรายละเอียดการล่วงล้ำน่านฟ้า ดังนี้

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. เครื่องบินไทย รุ่น L-19 ได้ละเมิดน่านฟ้ากัมพูชา โดยบินเหนือพื้นที่ตามพรมแดน จากด่านบึงตรอกวน ในหมู่บ้านบันเตียเมียนริต ต.โคกโรเมียต อ.ทมาปวก แล้วบินไปถึงเมืองปอยเปต และบินกลับจากเมืองปอยเปตมาที่บึงตรอกวนอีกรอบ

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๕ น. เครื่องบินไทย รุ่น L-19 ได้ละเมิดน่านฟ้ากัมูชาตามแนวพรมแดน เหนือ ๓ อำเภอของกัมพูชา  คือ โอร์จเร๊า ซวายเจก และทมาปวก โดยบินเหนือพื้นที่เมืองปอยเปต และเหนือพื้นที่ติดกับเมืองปอยเปต ไปหมู่บ้านโจ็กเจ็ย (โชคชัยหรือหนองจาน) ต.โอร์บีจวน แล้วบินไปยังด่านบึงตรอกวน ในหมู่บ้านบันเตียเมียนริต ต.โคกโรเมียต อ.ทมาปวก

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๗.๔๕ น. ทหารพรานไทยจากหน่วย ๕๒๓ ได้ใช้ร่มบินติดเครื่องยนต์ บินตรวจการณ์ในน่านฟ้ากัมพูชา เหนือพื้นที่ตามแนวพรมแดนใน อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุในตอนท้ายว่า กระทรวงต่างประเทศฯ กัมพูชาขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการละเมิดน่านฟ้ากัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยกองกำลังติดอาวุธของไทยดังกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการเตรียมการเพื่อโจมตีแผ่นดินกัมพูชาอีกครั้ง แม้กัมพูชาจะมีท่าทีที่อดทนอย่างสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะระหว่างกองกำลังติดอาวุธของประเทศทั้งสองที่อาจเกิดขึ้นได้อีก กัมพูชารักษาสิทธิตามกฎหมายในการป้องกันตนเอง ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของตน

หนังสือของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ออกตามหลัง ที่ออกอย่างรีบเร่งในช่วงเย็นวันที่ ๓ มิถุนายน โดยหนังสือทั้งสองฉบับมีเนื้อหาตรงกัน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website