โฆษก กต.เขมรซัดโฆษก กต.อินโดฯ มั่วว่าเขมรไม่รับผู้สังเกตการณ์

ฟิฟทีนมูฟ – โฆษก กต.เขมรโต้ทันควันกรณี โฆษก กต. อินโดฯ ระบุไทย-เขมรไม่รับผู้สังเกตการณ์ แย้งเขมรตอบรับในทันทีพร้อมระบุที่ตั้งเสร็จสรรพ โยนไทยต่างหากที่ไม่รับ ตบท้ายเรียกคำให้สัมภาษณ์ของอินโดฯ ว่าเป็นอกุศล

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย กรณีระบุว่าไทยและกัมพูชาไม่ตอบรับผู้สังเกตการณ์อาเซียนแถลงการณ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย กรณีระบุว่าไทยและกัมพูชาไม่ตอบรับผู้สังเกตการณ์อาเซียน
แถลงการณ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย กรณีระบุว่าไทยและกัมพูชาไม่ตอบรับผู้สังเกตการณ์อาเซียน

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ1 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย ที่ปรากฏในรายงานข่าวของ AFP ซึ่งระบุว่าไทยและกัมพูชาไม่ตอบรับผู้สังเกตการณ์อาเซียน แถลงการณ์กัมพูชามีรายละเอียด ดังนี้

————————————————–

แถลงการณ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศใคร่ขอชี้แจงรายงานข่าวกรณีแถลงการณ์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. แถลงการณ์ของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย ตามที่รายงานใน AFP เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่ากัมพูชาและประเทศไทย ยังไม่เห็นชอบในการรับการวางผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียนั้น ตรงข้ามกับความจริงโดยสิ้นเชิง

๒.ประเทศกัมพูชาได้ตอบรับผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียให้มาอยู่ฝั่งกัมพูชาในทันที และได้ระบุพื้นที่วางกำลังเรียบร้อยแล้ว

๓. ในทางกลับกัน เป็นฝ่ายไทยที่ปฏิเสธรับผู้สังเกตการณ์บนแผ่นดินไทย

๔. ผมใคร่ยืนยันปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อแถลงการณ์ที่เป็นอกุศลของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียดังกล่าว

พนมเปญ, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

————————————————–

หมายเหตุ: คำแปลยึดสำนวนจากฉบับภาษาเขมรเป็นหลัก

--------------------------------------
  1. ชื่อกระทรวงในภาษาเขมรคือ กระทรวงต่างประเทศและสหปฏิบัติการนานาชาติ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website