กต.เขมรเอาอีกยิงระเบิดแล้วใส่ความ

ฟิฟทีนมูฟ —  กต.เขมรเอาอย่างนิสัย “มาร์ค สองเลน” เอาดีใส่ตัวชั่วโยนใส่คนอื่น ออกแถลงการณ์กล่าวหาทหารไทยยิงระเบิดและปืนครกเข้าใส่เขมรเพื่อยั่วยุให้เกิดการปะทะรอบใหม่ทั้งที่ตัวเป็นฝ่ายกระทำ แถได้อีกว่าทหารไทยบาดเจ็บเพราะระเบิดที่ไทยยิงเองกระทบกิ่งไม้แล้วกระเด็นกลับ เขมรสุดดีอดทนไม่ตอบโต้เพราะเคารพคำแนะนำมนตรีความมั่นคงและรักษาบรรยากาศให้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประสบความสำเร็จ เลวอีกอ้างไทยยืนกรานทวิภาคีเพราะต้องการใช้กำลังที่ชนะขาดลอยยึดพื้นที่เขมร

แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชา เรื่องการยั่วยุด้วยอาวุธรอบใหม่โดยประเทศไทย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชา เรื่องการยั่วยุด้วยอาวุธรอบใหม่โดยประเทศไทย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กระทรวงการต่างประเทศฯ กัมพูชาออกแถลงการณ์เรื่องการยั่วยุด้วยอาวุธรอบใหม่โดยประเทศไทย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียง ดังนี้

—————————————————-

แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เรื่องการยั่วยุด้วยอาวุธรอบใหม่โดยประเทศไทย

จากเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ในการละเมิดอย่างโจ่งแจ้งต่อคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กำลังทหารไทย ได้ยิงลูกระเบิดจำนวนมากและยิงปืนครกขนาด ๘๑ ม.ม. และปืนกลอย่างมากมายเข้าไปในพื้นที่ภูมะเขือ อยู่ห่างแนวพรมแดนประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ในบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร โชคร้ายที่ระเบิดบางลูกที่ยิงโดยทหารไทยระเบิดใส่ทหารไทยเองและทำให้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่ยิงกระทบกิ่งไม้แล้วกระเด็นกลับ

ด้วยความเคารพต่อคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑  ทหารกัมพูชาได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและไม่ตอบโต้ต่อการยั่วยุรอบใหม่นี้จากกำลังทหารไทย เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิดความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย

การละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงโดยกำลังทหารไทยนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความตั้งใจที่แท้จริงเบื้องหลังการยืนกรานของประเทศไทยที่จะแก้ปัญหาด้วยทวิภาคี คือ เพื่อจะใช้กำลังทหารที่ดีกว่าอย่างขาดลอยเพื่อยึดพื้นที่ของกัมพูชาในบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร

พนมเปญ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

—————————————————-

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website