สื่อเขมรระบุ ๑๔ เสียงหนุนเขมรแผนบริหารจัดการฯ

ปราสาทพระวิหาร ฐานที่ตั้งทหารของกัมพูชาฟิฟทีนมูฟ — สื่อเขมรอ้าง จนท.รัฐบาลไม่เปิดเผยชื่อ ระบุเขมรได้เปรียบไทยในการพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารในการประชุมมรดกโลกครั้งที่ ๓๕ เผยได้รับเสียงสนับสนุน ๑๔ ประเทศ คณะกรรมการ ๒๑ คน ขณะที่ไทยได้รับเพียง ๗ ประเทศ ทั้งที่ไทยได้พยายามขัดขวางอย่างหนัก โดยกัมพูชามีข้อเสนอร่างมติ ๘ ข้อ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชารายหนึ่ง ที่ไม่เผยชื่อ ระบุว่า ระเบียบวาระพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร ที่จะถูกนำขึ้นหารือในวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน นั้น กัมพูชาได้เปรียบกว่าไทย โดยกัมพูชาได้รับการแสดงความสนับสนุนจาก ๑๔ ประเทศ ส่วนไทยได้รับการสนับสนุนเพียง ๗ ประเทศเท่านั้น

เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่า ฝ่ายไทยได้ขัดขวางอย่างหนักในการประชุม เพื่อขัดขวางข้อเสนอของกัมพูชาที่ได้ยกขึ้น ๘ ข้อ สำหรับแผนบริหารจัดการฯ และกรณีการโจมตีจากไทย ที่นำไปสู่ความเสียหายของปราสาทโบราณ เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า ตามแหล่งข่าวอย่างไม่เป็นทางการเปิดเผยว่า คณะกรรมการทั้ง ๒๑ ประเทศ ได้สนับสนุนกัมพูชา ๑๔ ประเทศ และอีก ๗ ประเทศสนับสนุนไทย ดังนั้น การแสดงความสนับสนุนนี้ได้ครอบการคัดค้านของฝ่ายไทย

สำนักข่าวของกัมพูชา อ้างรายงานของ ASTV Manager Online เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ว่า เอกสารของกัมพูชาที่เสนอไปยังยูเนสโกมี ๘ ข้อ ในนั้นที่ไทยรับไม่ได้คือข้อที่ ๕ ที่กัมพูชายกขึ้นว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อน และทำให้ปราสาทพระวิหารเสียหาย ในข้อที่ ๖ กัมพูชาเสนอว่าไทยทำผิดอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๗๒ เกี่ยวกับการรุกรานมรดกทางวัฒนธรรม และในข้อที่ ๗ กัมพูชาเสนอให้ไทยเห็นชอบให้กัมพูชารับผู้สังเกตการณ์เข้าไปในพื้นที่ และขอให้ซ่อมแซมปราสาทพระวิหาร หนังสือพิมพ์ ASTV Manager Online ยังระบุอีกว่า ข้อเรียกร้องของกัมพูชาข้างต้น ไทยไม่เห็นชอบด้วย และฝ่ายไทยได้เสนอไปยังยูเนสโกให้เลื่อนแผนบริหารจัดการปราสาทออกไป

——————————-
*หมายเหตุ: การรายงานข่าวลักษณะนี้ ผิดวิสัยการรายงานของสื่อกัมพูชาและการให้ข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่ปกติจะระบุชื่อชัดเจน โดยเฉพาะกรณีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องปิดบังชื่อ และเนื้อหาข่าวเหมือนเป็นการหยิบเนื้อหาจาก ASTV Manager Online มาแอบอ้างเจ้าหน้าที่ผู้ไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website