เขมรส่งมอบบ้านสวายจรุมเข้าแผนบริหารจัดการหลังไล่ชาวบ้านช่วงปีใหม่

บ้านสวายจรุม ต.กันต๊วด อ.จอมกะสาน จ.พระวิหาร หลังการปะทะเมื่อ ๔-๗ ก.พ. ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — องค์การพระวิหารของเขมรสุดโหด ไล่ที่ชาวบ้านสวายจรุม ทุบทำลายบ้านเรือนรับปีใหม่ เปิดทางตั้งที่ทำการหน่วยงานพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ยูเนสโกเมื่อช่วงเช้า ขณะชาวบ้านย่องร้องเรียนฮุน เซน และบุน รานี ขออยู่อาศัยตลอดไป ส่วนเจ้าหน้าที่รับเรื่องไม่ยืนยันว่าผู้เกี่ยวข้องจะสนใจอ่านจดหมายร้องทุกข์หรือไม่ ทหารใหญ่เขมรบนปราสาทเศร้าบ้านร้านค้าถูกทำลายด้วย หลากมาตรฐานทุบทำลายวัดสวายจรุมแต่ไม่แตะวัดแก้ว

แหล่งข่าวจากพื้นที่เขาพระวิหาร รายงานว่า เมื่อช่วงเช้า (๑๐ มกราคม ๒๕๕๕) กัมพูชาได้ส่งมอบพื้นที่บ้านสวายจรุม ต.กันต๊วด อ.จอมกะสาน จ.พระวิหาร ให้กับยูเนสโกสำหรับใช้เป็นที่ทำการ โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ในแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหาร ก่อนหน้าเคยเป็นชุมชนใหญ่สุดก่อนถึงทางขึ้นปราสาทพระวิหารในฝั่งกัมพูชา ห่างจากตัวปราสาทประมาณ ๑๐ กม. เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ นายอำเภอจอมกะสาน ได้มีคำสั่งให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่พร้อมขีดเส้นตาย หากไม่มีการย้ายออกไปจะเข้ารื้อทำลายและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สิน จนนำไปสู่การประท้วงต่อต้านของชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยินยอมย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านธรรมชาติสมเด็จเดโช ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่ดินปลูกบ้านและทำกินขนาดเล็กพร้อมเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีการจับกุมชาวบ้านและพระที่วัดสวายจรุม โดยยัดข้อหาจารกรรมข้อมูลทางทหารให้กับไทย เนื่องจากพระเขมรได้ให้ชาวบ้านจดหมายเลขรถยานเกาะและรถถังที่เข้ามาจอดประจำการภายในวัด เนื่องจากมีการเข้ามาขนพระพุทธรูปในวัดออกไป ระหว่างเหตุปะทะกับไทยบนพื้นที่เขาพระวิหารเมื่อ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน การจับกุมและยัดข้อหาถูกสงสัยว่าเป็นการจัดการกับชาวบ้านที่เป็นแกนนำคัดค้านการเวนคืนที่ดิน ต่อมาเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่องค์การพระวิหารของกัมพูชาได้นำกำลังเข้าขับไล่ บังคับอพยพชาวบ้านสวายจรุมอย่างเร่งด่วน รื้อบ้านเรือนประชาชนในชุมชนทั้งหมด

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชา รายงานถึงเรื่องนี้ด้วยว่า เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ชาวบ้านสวายจรุมร่วม ๗๐ คน เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เรียกร้องให้เข้าแทรกแซงกรณีพิพาทที่ดินกับหน่วยงานของรัฐในจังหวัด โดยเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ องค์การพระวิหารแห่งชาติของกัมพูชาได้เข้าไล่ที่รื้อบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสวายจรุม เพื่อเปิดทางสำหรับการตั้งสำนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ขณะชาวบ้านปฏิเสธเนื่องจากที่แห่งใหม่ที่ทางการจัดไว้ให้ขาดโครงสร้างพื้นฐาน

นายพัน เปือน ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า กลุ่มของตนเดินทางเข้าพนมเปญอย่างลับ ๆ เนื่องจากถ้าเจ้าหน้าที่พบเข้าก็จะถูกขัดขวางและจับกุม โดยชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าวัดในกรุงพนมเปญพร้อมชูป้ายแสดงภาพเจ้าหน้าที่ ๑๐ คนที่ต้องสงสัย พร้อมเรียกร้องให้ฮุน เซน และบุน รานี ให้สิทธิ์พวกตนอยู่อาศัยในสวายจรุมไปตลอด ขณะที่นายกง จำเรือน สมาชิกของรัฐบาลฮุน เซน ออกมารับจดหมายร้องเรียน พร้อมระบุว่าจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว แต่ไม่ยืนยันว่าเขาจะอ่านจดหมายร้องเรียนหรือไม่

แหล่งข่าวของฟิฟทีนมูฟรายงานด้วยว่า ปัจจุบันไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านในสวายจรุมหลงเหลือ ที่เป็นอาคารคอนกรีตก็ถูกทำลายทิ้งทั้งหมด รวมถึงวัดสวายจรุมที่กัมพูชาเคยใช้เป็นฐานปฏิบัติการและซ่องสุมอาวุธหนักในการยิงโจมตีไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ผู้ได้รับผลกระทบนอกจากชาวบ้านที่อาศัยมาแต่เดิม ยังมีครอบครัวของทหารและนายทหารระดับสูงของกัมพูชาจำนวนหนึ่ง ที่ประจำการบนปราสาทพระวิหารก็ได้รับผลกระทบจากการไล่ที่ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีบ้านและร้านค้าอยู่ในสวายจรุม แหล่งข่าวระบุด้วยว่าแกนนำชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการบังคับไล่ที่ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว นอกจากจะนำพื้นที่ไปตั้งสำนักงานตามแผนบริหารจัดการแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักธุรกิจจากภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบกิจการอีกด้วย นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า องค์การพระวิหารของกัมพูชาทุบทำลายวัดสวายจรุม แต่ไม่มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหาร

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website