ฮวยเซงอนุมัติคัดเลือกทหารเพิ่มอีก ๕๐๐ คน

การส่งทหารใหม่ไปฝึกเมื่อปีที่แล้ว หลังเขมรคัดเลือกทหารใหม่ร่วม ๕,๐๐๐ คนฟิฟทีนมูฟ — สื่อเขมรรายงาน ฮุน เซน อนุมัติให้คัดเลือกทหารเพิ่มอีก ๕๐๐ คน ทดแทนทหารเกษียณ ส่งไปกองพลน้อยที่ ๒ ๓๐๐ คน และส่งมายังกองพลน้อยที่ชายแดนไทยอีก ๒๐๐ คน ขณะพรรคฝ่ายค้านเขมรเตือนให้ตรวจสอบให้ชัด มีทหารในบัญชี ๘ หมื่นคน แต่พบว่ามีตัวไม่ครบ

สารข่าวเสรีของกัมพูชา วานนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๕) รายงานว่า รัฐบาลกัมพูช่ได้อนุญาตกระทรวงกลาโหมคัดเลือกทหารจำนวน ๕๐๐ คน สำหรับทดแทนทหารที่ต้องเกษียณราชการ โดยนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้กระทรวงกลาโหมคัดเลือกทหารใหม่ จำนวน ๕๐๐ คน เพิ่มเติม โดยจะแบ่งทหารใหม่จัดส่งไปประจำการยังกองกำลังสนับสนุนในกองพลน้อยที่ ๓ จำนวน ๓๐๐ คน กองพลน้อยที่ ๔๑ จำนวน ๑๐๐ คน และ กองพลน้อยที่ ๔๒ อีก ๑๐๐ คน

นายซน เจ็ย ตัวแทนพรรคสม รังสี ได้เตือนถึงรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้เงินงบประมาณมหาศาลในด้านการทหาร ให้ตรวจสอบให้รอบคอบ ชัดเจน เกี่ยวกับจำนวนทหารทั้งหมด ที่ผ่านมามีการพบว่ามีรายชื่อทหาร ๘๐,๐๐๐ คน ในบัญชี แต่ไม่มีตัวตนปรากฎอยู่จริง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website