กต.เขมรเผยไอ้ปึ้งไอ้แดงเตรียมเยือนเขมร ๒๙-๓๐ ธ.ค.นี้

เอกสารแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างเทศ กัมพูชา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — กระทรวงต่างประเทศเผย สุรพงษ์-พิชัย จะเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของฮอ นำฮง โดยทั้งสองจะเยี่ยมคารวะกับฮุน เซน และฮอ นำฮง จากนั้น นายพิชัยแยกคุยน้ำมันกับซก อาน ขณะสุรพงษ์ชมพิพิธภัณฑ์

ตามเอกสารแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระบุว่า นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐไทยใหม่ และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายรองนายกรัฐมนตรี ฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ที่จะถึง

ในการเดินทางเยือน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ จะเข้าเยี่ยมคารวะ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และพบหารือกับนายฮอ นำฮง รัฐมนตรีต่างประเทศ นอกจากนี้ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ จะพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ซก อาน รัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานองค์การปิโตรเลียมกัมพูชา ขณะที่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล จะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website