เขมรประชุมเตรียมพร้อมมาไทยหลังทราบข่าวไทยตั้งคณะทำงานร่วมแล้ว

พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรเผย เมื่อช่วงเช้า พล.อ.เนียง พาต เรียกประชุมคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา เตรียมความพร้อมเอกสารและประเด็นหารือสำหรับร่วมประชุมกับไทย หลังทราบข่าวไทยตั้งคณะทำงานร่วมเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่การประชุมยังไม่มีกำหนดแน่ชัด

วิทยุฝรั่งเศสากลรายงานอ้างการเปิดเผยของ พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ว่า เมื่อช่วงเช้า (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะทำงานร่วมฝ่ายกัมพูชา ได้เรียกประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วม (JWG) ที่ประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นหลังกัมพูชาทราบข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตั้งคณะทำงานร่วมของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน การประชุมเมื่อช่วงเช้ามีการพิจารณาเอกสารและหัวข้อหารือสำหรับการประชุมร่วมกับฝ่ายไทย ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราว

ปัจจุบัน กัมพูชาได้รับทราบเพียงข่าวว่าฝ่ายไทยตั้งคณะทำงานร่วมเสร็จแล้วเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันประชุมที่ชัดเจนจากฝ่ายไทยแต่อย่างใด คณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชา เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ครั้งที่ ๘ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ปีที่แล้ว ซึ่งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แต่การประชุมครั้งนั้นมีรายละเอียดในหลายประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ จึงได้ให้ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อหารือในรายละเอียดและขั้นตอนการถอนทหาร ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยมีเสนาธิการทหารเป็นประธาน เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นเลขานุการ แม่ทัพภาคที่ ๒ เจ้ากรมยุทธการทหารบก และผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี เป็นคณะทำงาน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website