เขมรรับทหารใหม่ได้ ๓ พันคนจากเป้า ๕ พันคน

แฟ้มภาพ: ทหารกัมพูชาซึ่งประจำการพื้นที่ปราสาทพระวิหารฟิฟทีนมูฟ — การคัดเลือกทหารใหม่ของเขมรที่ตั้งเป้าให้ได้จำนวน ๕ พันคน ดำเนินการไปแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ได้ทหารใหม่ ๓ พัน เตรียมฝึก ๓ เดือน ก่อนส่งประจำการหน่วยชายแดนด้านติดกับไทบ ระบุไม่มีขยายขนาดกองทัพ แต่เป็นการทดแทนทหารปลดประจำการ พิการและตาย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้การรุกรานจากไทย เผยมีงบพอสำหรับการนี้

ตามรายงานของสำนักข่าวซีอีเอ็นของกัมพูชา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) กระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่กำหนดเปิดคัดเลือกทหารใหม่ จำนวน ๕,๐๐๐ คน เพื่อทดแทนทหารพิการ เสียชีวิตและปลดประจำการในปี ๒๕๕๔ การคัดเลือกทหารใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงขณะนี้มีทหารสมัครใหม่แล้วจำนวน ๓,๐๐๐ คน

พล.ท.ชุม โซะเจียต เลขาธิการและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ว่า กระทรวงกลาโหมได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทหารตามภูมิภาค และได้เตรียมการฝึกทหารใหม่ โดยการฝึกจะใช้เวลาอย่างน้อย ๓ เดือน ก่อนส่งประจำการตามหน่วยต่าง ๆ

พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวว่า การคัดเลือกทหารใหม่จำนวน ๕,๐๐๐ คน นั้น ดำเนินการทั่วประเทศ ทั้งในชนบทและในเมือง เป็นการคัดเลือกโดยความสมัครใจ นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนมาถึงตอนนี้ เสร็จสิ้นไปแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนทหารกว่า ๓,๐๐๐ คน ในพื้นที่ภูมิภาคที่ ๒-๕ และภูมิภาคทหารพิเศษ การคัดเลือกทหารใหม่ทำขึ้นเพื่อทดแทนทหารที่ปลดประจำการ เสียชีวิต และพิการ ที่ปีหนึ่งโดยเฉลี่ยมีประมาณ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ คน ทหารใหม่เหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่ในกองพลที่ ๒ กองพลน้อยที่ ๔๑ และ ๔๒ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนเคลื่อนที่ของกระทรวงกลาโหม พล.ท.ชุม โซะเจียต กล่าวต่อว่า การรับทหารใหม่ ๕,๐๐๐ คน ไม่ทำให้จำนวนทหารของกระทรวงฯ มีการขยายตัว และกระทรวงฯ ไม่ได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมในการคัดเลือกทหารใหม่นี้แต่อย่างใด

ขณะที่ นายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นรองประธานประจำการในคณะทำงานระหว่างกระทรวงสำหรับประสานงานการข่าวจากสมรภูมิ เปิดเผยว่า การคัดเลือกทหารใหม่เป็นงานของรัฐบาล ที่ยืนบน ๒ ประเด็นสำคัญ คือ ๑. เสริมขีดความสามารถของกองทัพในการตอบโต้การรุกรานจากต่างชาติ ๒. เสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และกองทัพ นายไพ ซีพาน กล่าวอีกว่า การรับทหารใหม่ดังกล่าวเพื่อให้มีดุลยภาพในกองทัพ รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มจำนวนทหารให้กองทัพมีขนาดใหญ่ขึ้น

การคัดเลือกทหารใหม่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนจำนวนมาก ทั้งในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัด เยาวชนได้สมัครใจเข้ารับใช้กองทัพเพื่อการป้องกันบูรณภาพดินแดน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website