๑๔๙ เอ็นจีโอเขมรแถลงการณ์หนุนฮวย เซง ขอ UNSC ยุติไทยรุกราน

ฟิฟทีนมูฟ — เอ็นจีโอ สหภาพเขมรพร้อมหน้าออกแถลงการณ์หนุนฮุน เซน ที่เรียกร้องให้มนตรีความมั่นคงจัดประชุมด่วนแก้ปัญหาไทยรุกราน สนับสนุนให้ยูเนสโกส่งคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายปราสาทพระวิหารที่ใช้เป็นฐานอาวุธหนัก อ้างไทยละเมิดเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ นานา รวมถึง MOU43

1314

แถลงการณ์ของสมาคม เอ็นจีโอ  สภาพของกัมพูชา ฉบับและ ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ มีเนื้อหาดังนี้

——————————-

แถลงการณ์สนับสนุน

สมเด็จอัครมหาเสาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อการร้องขอให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนเพื่อยับยั้งการรุกรานของประเทศไทยในกัมพูชา

เรา ตัวแทน ๑๔๙ สมาคม เอ็นจีโอ และสหภาพของกัมพูชา เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสงครามระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาเมื่อบ่ายวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ เช้าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ค่ำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ และเช้าวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ในพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร ใกล้แนวพรมแดนกัมพูชา-ไทย ภายในเขตแดนกัมพูชา คร่าชีวิตและทำให้เกิดการบาดเจ็บกับทหารกัมพูชาและไทย และพลเรือน เช่นเดียวกับทำลายสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน โดยเฉพาะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นปราสาทมรดกอันประมาณค่าไม่ได้ และเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของบรรพบุรุษชาวกัมพูชาเช่นเดียวกับมวลมนุษยชาติ และวัดในพระพุทธศาสนาแก้วสิกขาคีรีสวาระ

การเจรจาทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับไทยนั้นไร้ประโยชน์ เพราะประเทศไทยไม่มีความต้องการที่จะจัดการปัญหาพรมแดน ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยกลัวการมีกลไกระหว่างประเทศเข้ามาแก้ปัญหานี้ ดังที่ประเทศไทยทราบชัดอยู่ว่าประเทศไทยบุกรุกประเทศกัมพูชา

การเคลื่อนไหวรุกรานอย่างยั่วยุของประเทศไทย ซึ่งอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นต้นคิด เป็นการกระทำที่ละเมิดเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ

 1. คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ๑๕ กรกฎาคม ๑๙๖๒
 2. ข้อ ๒.๓, ๒.๔ และ ๙๔.๑ ของกฎบัตรสหประชาชาติ
 3. สนธิสัญญาทางไมตรีและความร่วมมือ (TAC) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ ๒ ซึ่งกัมพูชาและประเทศไทยเป็นภาคี มีดังนี้
  • มีความเคารพต่อกันในความเป็นเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติของทุกชาติ
  • ยุติความแตกต่างและข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
  • สละสิทธิ์ที่จะคุกคามหรือใช้กำลัง
 4. อนุสัญญาและสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ปี ค.ศ. ๑๙๐๔ และ ปี ค.ศ. ๑๙๐๗
 5. บันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชา-ประเทศไทย ปี ค.ศ. ๒๐๐๐
 6. ข้อตกลงซึ่งคำนึงต่ออธิปไตย ความเป็นเอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่อาจล่วงล้ำ ความเป็นกลาง ความเป็นเอกภาพของชาติของกัมพูชา ข้อ 2.2c, 2.2d ของข้อตกลงสันติภาพปารีส ในปี ค.ศ.๑๙๙๑

อาศัยเครื่องมือทางกฎหมายข้างต้น เราขอแสดงความประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เราสนับสนุนสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร้องขอให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนเพื่อหยุดยั้งการรุกรานของประเทศไทยในประเทศกัมพูชา
 2. เราสนับสนุนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อการเรียกประชุมด่วนในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กรณีการรุกรานของประเทศไทยในประเทศกัมพูชา
 3. เราสนับสนุนประธานใหญ่ยูเนสโก ซึ่งมีความประสงค์ที่จะส่งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสถานะของปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลก และประชาคมระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษที่ต้องให้การคุ้มครอง ซึ่งนี้ต้องใช้ความพยายามร่วมของสากล

พนมเปญ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

ตัวแทนของสมาคม เอ็นจีโอ และสหภาพของกัมพูชา

(รายนาม)

——————————-

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website