เขมรปัดประชุม GBC เพื่อหารือถอนหทารตามมาตรการศาลโลก

เขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฟิฟทีนมูฟ — โฆษกกลาโหมเขมรปัดแนวคิดไทยที่จะให้ประชุมจีบีซีเพื่อหารือการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร ระบุเรื่องไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงฯ ศาลโลกและอาเซียนแล้ว จะประชุมกันสองฝ่ายไม่ได้อีก ไทยต้องทำตามศาลฯ เท่านั้น

กรณีที่ฝ่ายไทยเสนอแนวคิดให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เพื่อกำหนดกรอบขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ท่าทีของกัมพูชาในเรื่องนี้ตามรายงานของวิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอให้มีการจัดการประชุม GBC เพื่อหารือขั้นตอนการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่เขตปลอดทหาร

พล.ท.ชุม โซะเจียต โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า จุดยืนของกัมพูชาคือ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเรื่องปราสาทพระวิหารไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก และอาเซียนแล้ว ดังนั้น คำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกัน ปัญหาสำคัญสุดคือไทยต้องเคารพตามคำสั่งของศาลฯ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website