เขมรเผยยังไม่ได้หารือไทยเรื่องเปิดท่องเที่ยวปราสาทฯ

ปราสาทพระวิหารฟิฟทีนมูฟ — โฆษกสำนักนายกเขมรเผย เร่งเกินไปที่จะเปิดประตูให้นักท่องเที่ยว ไทย-เขมรต้องปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวศาลโลกให้เป็นพื้นที่ปลอดทหารก่อน ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นความจำเป็นระดับรองลงไป

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ฉบับภาษาเขมร (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่าเจ้าหน้าที่รีบเร่งเกินไปในการหารือกับประเทศไทย ในการเปิดประตูปราสาทพระวิหารอีกครั้ง เนื่องจากประเทศทั้งสองยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่ให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ปลอดทหาร

ก่อนหน้านี้มีรายงานในสื่อไทยว่า นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าจะหารือกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อเปิดปราสาทพระวิหารให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง และตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมผามออีแดง

ในเรื่องนี้ นายไพ ซีพาน โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ประเทศทั้งสองควรแก้ปัญหาด้วยช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศ และตามมาตรการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปลอดทหารก่อน ส่วนการเปิดประตูปราสาทให้นักท่องเที่ยวนั้น เป็นความจำเป็นลำดับที่สอง

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website