เขมรไม่หยิบประเด็นทหารไทยสร้างศาลาบนภูมะเขือขึ้นถกเจบีซี

นายวา กิมฮง ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินพนมเปญ เมื่อช่วงเที่ยง ๑๒ ก.พ. ๕๕ ก่อนออกเดินทางประชุม JBC ที่กรุงเทพฟิฟทีนมูฟ – วา กิมฮง เผยก่อนเดินทางประชุม JBC ที่ไทย ระบุไม่หยิบประเด็นทหารไทยสร้างศาลาพระพุทธรูปที่ภูมะเขือขึ้นหารือในการประชุม JBC อ้างอยู่ในเขตอำนาจของศาลโลก จะคุยเฉพาะประเด็นนอกพื้นที่ปราสาทพระวิหารเท่านั้น

ซีอีเอ็นของกัมพูชารายงานว่า นายวา กิมฮง เมื่อช่วงเที่ยง (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) กล่าวที่สนามบินแห่งชาติกรุงพนมเปญ ก่อนออกเดินทางนำคณะร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ที่กรุงเทพฯ ว่า จะไม่มีการหยิบยกปัญหากรณีทหารไทยสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปบนภูมะเขือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขึ้นหารือในการประชุมเจบีซี

นายวา กิมฮง ประธานเจบีซีฝ่ายกัมพูชา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นเขตอำนาจของศาลโลกที่กัมพูชาได้เสนอให้ตีความคำตัดสิน และได้ขอให้ออกมาตรการป้องกันไม่ให้มีความขัดแย้ง ปัจจุบันนี้ศาลโลกได้ออกคำสั่งให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร แต่ถึงขณะนี้ ฝ่ายไทยยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว นายวา กิมฮง กล่าวต่อว่า ไม่มีการนำปัญหานี้ขึ้นหารือในการประชุม จะหยิบยกเฉพาะปัญหาที่อยู่เขตอำนาจของศาลโลก

การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฝ่ายกัมพูชานำโดย นายวา กิมฮง รัฐมนตรีอาวุโส รับผิดชอบกิจการชายแดน และเป็นประธานเจบีซีฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วย นายลง วิซาโล เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศ ฝ่ายไทยนำโดยนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ประธานเจบีซีคนใหม่ แต่งตั้งโดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา องค์การพระวิหารแห่งชาติและคณะกรรมการมรดกโลกของกัมพูชา ได้กล่าวหากิจกรรมสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปบนภูมะเขือของทหารไทย ว่าเป็นการละเมิดดินแดนกัมพูชา และละเมิดมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ กระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ประท้วงกิจกรรมของทหารดังกล่าว พร้อมสำเนาร้องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website

Comments are closed.