มรดกโลกเขมรสรรเสริญสุภลักษณ์-อ้างนพเหล่-ปฏิเสธเส้นเขตปราสาทตามมติครม.๒๕๐๕

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดีฟิฟทีนมูฟ — สื่อเขมรเผยแพร่แถลงการณ์มรดกโลกเขมร ยกย่องสรรเสริญบทความกินบนเรือนขี้รดบนหลังคาของสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ว่าจับจิตจับใจ ซ้ำยกผลงานนพดล ปัทมะ ทั้งแถลงการณ์ร่วมและการดำเนินการอื่นว่าไทยเห็นชอบให้เขมรเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร พร้อมปฏิเสธไม่รับรู้เส้นแนวเขตปราสาทที่ลากเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ระบุแผนบริหารจัดการวาดแค่พื้นที่ปราสาท ไม่ได้ระบุเขตแดนกำกับ

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) หนังสือพิมพ์ของกัมพูชาหลายฉบับ รวมถึงบายนทีวี เผยแพร่ข่าว “คณะกรรมการมรดกโลกเขมรยกย่องสรรเสริญนักข่าวไทย” โดยอ้างถึงแถลงการณ์ของคณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีเนื้อหายกย่องบทความของนายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี คอลัมต์นิสต์ประจำของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนึ่งในเครือข่าย ๗.๑ ล้าน โดยมีรายละเอียดว่า คณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชาขอยกย่องสรรเสริญอย่างสูงยิ่ง ต่อบทความที่จับใจของนายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ที่มีจุดยืนว่า “พรรคประชาธิปัตย์ทำผิดเรื่องปราสาทพระวิหารมาตั้งแต่ต้น” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Nation วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

แถลงการณ์คณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยกย่องบทความของนายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี​แถลงการณ์กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯ ขอขยายความประเด็นที่นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ยกขึ้นเขียนว่า “อย่างน้อยที่สุดมาถึงปัจจุบัน กัมพูชาได้เห็นชอบใช้เส้นเขตแดนนี้ เป็นเขตแดนของปราสาทพระวิหารในการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และในแผนบริการจัดการฯ ของตน” เพื่อยืนยันให้ชัดเจน กัมพูชาไม่ทราบ คือไม่ได้ใช้อะไรที่เรียกว่าเส้นเขตแดนที่ลากโดยคณะรัฐมนตรี และเป็นการทำฝ่ายเดียวโดยรัฐบาลไทย

ควรระลึกด้วยว่า ตามเอกสารแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยตัวแทนระดับสูงของประเทศทั้งสอง1 โดยมีนาง Françoise Rivière เป็นสักขีพยาน ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบต่อการเสนอชื่อปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก โดยไม่มีพื้นที่ทับซ้อน เป็นผลให้กัมพูชาได้เสนอเอกสารถึงคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อขึ้นทะเบียนในการประชุมครั้งที่ ๓๒ โดยมีแผนผังกราฟฟิกที่ได้รับการแก้ไข (Revised Graphic Plan of the Property) รวมอยู่ด้วย ซึ่งแสดงเฉพาะบริเวณปราสาทเท่านั้น โดยไม่มีเส้นเขตแดนแต่อย่างใด

แถลงการณ์กล่าวต่อว่า นี่ก็ได้ยืนยันอีกครั้งด้วย โดยภาคีทั้งสอง ในการประชุมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑2 ที่ศูนย์มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ว่า “การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในบัญชีมรดกโลก ไม่กระทบสิทธิของพระราชอาณาจักรกัมพูชา และพระราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการดำเนินการกำหนดเส้นเขตแดนในคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของประเทศทั้งสอง”

นายนพดล ปัทมะ นางฟรองซัวส์ ริวีเร และนายซก อาน ที่ยูเนสโกเมื่อ ๒๒ พ.ค. ๕๑แถลงการณ์กล่าวทิ้งท้ายว่า โดยสรุป คณะกรรมการฯ ขอทำการยืนยันอีกครั้งว่า กัมพูชาไม่ทราบว่ามีการเห็นชอบ หรือใช้อะไรที่เรียกว่า แผนที่ที่ลากโดยคณะรัฐมนตรีไทย เป็นเส้นเขตแดนในการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และในแผนบริหารจัดการปราสาทของกัมพูชา แต่อย่างใด

แม้บทความโดยส่วนใหญ่ของนายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น จะมีเนื้อหาเป็นไปในลักษณะสับสนในประวัติศาสตร์ คลาดเคลื่อนหรือในหลายกรณีเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ก็ตาม แต่มักได้รับการแปลและตีพิมพ์ซ้ำในสื่อกัมพูชาอยู่เนือง ๆ และในหลายโอกาสได้รับเกียรตินำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในฐานะบทความแนะนำ เช่นเดียวกับนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่ได้รับความยกย่องนับถืออย่างสูงและกล่าวอ้างถึง จากคณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชาในหลายโอกาส แม้เคยผลิตบทความในลักษณะ “กูมั่ว” เมื่ออ้างถึงบ้านโกมุย หรือ โกมวย ว่าหมายถึง โคปุระที่ ๑ ทั้งที่คำสะกดที่แท้จริงตามภาษาเขมรของโกมุยหรือโกมวย คือ “ค ๑”3 ในภาษาไทย (ตัว ค ในภาษาเขมรออกเสียง โก เป็นอักษรวรรค ก เสียงโฆษะ) ที่หมายถึง หมู่บ้านคแมร์ ๑ หรือ ค๑ ที่เป็นหน่วยทหารระดับกองร้อย เท่านั้น

--------------------------------------
  1. ฝ่ายไทยคือ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีต่างประเทศ ขณะนั้น []
  2. วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่สำนักงานมรดกโลก กรุงปารีส มาดามฟรังซัวส์จัดทำบันทึกช่วยจำ ระบุว่าฝ่ายไทย นายนพดล ปัทมะ ยินยอมให้กัมพูชาฝ่ายเดียวจัดทำ “แผนที่ใหม่” แนบท้ายแถลงการณ์ร่วมที่ระบุว่าเป็นการขึ้นทะเบียนที่เปลี่ยนมาเป็นเฉพาะตัวปราสาทพระวิหาร (The Temple of Preah Vihear) กำหนดแผนและขั้นตอนในการจัดสรรพื้นที่อนุรักษ์และบริหารจัดการมรดกโลกทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของตัวปราสาท []
  3. ភូមិគ១ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website