มรดกโลกเขมรแถลงการณ์ต้อนรับทูตพิเศษ

ฟิฟทีนมูฟ — มรดกโลกเขมรออกแถลงการณ์ประกาศยินดีต้อนรับและพร้อมอำนวยความสะดวกให้คณะของยูเนสโกที่จะตรวจสอบความเสียหายปราสาทพระวิหาร และโต้อภิสิทธิ์ว่าการเดินทางเข้าส่วนหนึ่งส่วนใดของเขมรไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากไทย เรียกร้องให้คนทั้งโลกชุมนุมคัดค้านการคุกคามจากไทย

NWHC-Statemen-Special-Envoy-18.2.11

เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการชาติ1 มรดกโลกกัมพูชา ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟและเรียบเรียงดังนี้

——————————————————-

แถลงการณ์

เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการชาติมรดกโลกพึงใจต่อจุดยืนเชิงบวกของประธานใหญ่ยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา และพร้อมให้การต้อนรับทูตพิเศษของยูเนสโกมายังราชอาณาจักรกัมพูชาและพร้อมอำนวยความสะดวกในการเยือน

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ นางอิรินา โบโกวา ประกาศว่ายูเนสโกจะส่งคณะตรวจสอบทางเทคนิคโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบสถานะของปราสาทพระวิหารภายหลังการสู้รบเมื่อ ๔-๗ กุมภาพันธ์ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เธอได้ดำเนินการตามหลังการประกาศนี้ด้วยการกล่าวว่าเธอจะส่งทูตพิเศษสำหรับเตรียมแผนคณะตรวจสอบทางเทคนิค และเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ เธอได้แต่งตั้งอดีตประธานใหญ่ยูเนสโก ฯพณฯ โคอิชิโร มัตซึมุระ ปฏิบัติภารกิจ

นายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามรายงานในเว็บไซต์ไทย มติชน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ กล่าวว่าสหประชาชาติหรือยูเนสโก “ไม่ควรส่งทูตพิเศษไปยังปราสาทพระวิหารเพื่อตรวจสอบความเสียหายเพราะนี่จะนำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธรอบใหม่”

เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการชาติมรดกโลก เห็นว่าคำกล่าวนี้น่ากังวลอย่างที่สุด ประการแรก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การหยุดยิงถาวร ดังนั้นไม่ควรพูดถึงการปะทะด้วยอาวุธรอบใหม่ ประการที่สอง ไม่ทั้งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่จำเป็นต้องขออนุญาตจากประเทศสมาชิกอื่นเพื่อส่งตัวแทนมายังกัมพูชา การตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อต้อนรับตัวแทนก็เพียงพอสำหรับการเยือนส่วนใด ๆ ของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะเห็นชอบเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของคณะ

เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการแห่งชาติมรดกโลกเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทูตพิเศษที่จะเยือนปราสาทพระวิหารและบริเวณใกล้เคียงเพื่อจะได้มีภาพชัดของสถานการณ์เพื่อวางฐานขอบเขตและบทอ้างอิงของคณะตรวจสอบทางเทคนิคที่วางแผนไว้

ประการที่สาม คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ละเลยความจริงที่ว่าการปกป้องและคุ้มครองมรดกโลก สมบัติทางวัฒนธรรมมวลมนุษยชาติ เป็นหนึ่งในหลักการและภารกิจอันสูงค่าของยูเนสโกดังแสดงในคำแถลงล่าสุดของประธานใหญ่ยูเนสโก เมื่อเธอประกาศส่งทูตพิเศษ “มรดกโลกทางวัฒนธรรมไม่ควรเป็นสาเหตุความขัดแย้ง”

เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการชาติมรดกโลกเรียกร้องต่อประชาชนผู้มีจิตใจดีงามทุกคนในภูมิภาคและในโลกทั้งมวลจะชุมนุมเพื่อยุติการคุกคามดำเนินอยู่และเพื่อให้ความมั่นใจต่อการปกป้องและคุ้มครองปราสาทพระวิหาร สมบัติทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา

พนมเปญ, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑
เลขาธิการใหญ่คณะกรรมาธิการชาติมรดกโลก

——————————————————-

--------------------------------------
  1. ตำแหน่งนี้ในภาษาเขมรเรียก อัครเลขาธิการ ที่ คณะกรรมาธิการชาติ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website