มรดกโลกเขมรยันขึ้นทะเบียนพระวิหารแล้ว

ฟิฟทีนมูฟ — มรดกโลกเขมรออกแถลงการณ์โต้กรณีอภิสิทธิ์พูดโก้ ๆ ว่าจะ “ผลักดัน” ให้เลื่อนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารว่าได้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๓๒ ที่ควิเบค กรรมการมรดกโลกมีมติเอกฉันท์ ๒๑ เสียง ยกอนุสัญญา ๑๙๗๒ อ้างว่าอิโคโมสเห็นคุณค่าตั้งแต่ก่อนขึ้นทะเบียน ตั้งข้อสงสัย..อภิสิทธิ์คิดได้ไง?

แถลงการณ์เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑
แถลงการณ์เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก ออกแถลงการณ์ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้

——————————————————–

เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก
แถลงการณ์

เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก ตั้งข้อสังเกตต่อคำแถลงของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า “อภิสิทธิ์กำลังผลักดันให้เลื่อนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ผ่านเอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์

เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก (NWHC) ใคร่จะขอนำความสนใจของนายอภิสิทธิ์มายังสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก เป็นสิ่งสมควรที่จะระลึกว่าปราสาทพระวิหารได้ถูกจดจำโดยองค์กรที่ปรึกษาวิชาชีพตามอนุสัญญา ๑๙๗๒: สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)  ตาม criterion (i) ในฐานะมีคุณค่าเป็นสากลโดดเด่นก่อนที่ปราสาทจะถูกรับรองในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓๒

ประเด็นที่สอง เป็นที่กระจ่างชัดว่าความเห็นในระดับชาติและประชาคมนานาชาติ ตระหนักอย่างเต็มเปี่ยมว่าปราสาทโบราณพระวิหารได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้มติ 32. COM.8B 102 เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ในการประชุมคณะกรรมการที่ควิเบค แคนนาดา มติเอกฉันท์โดยสมาชิกของคณะกรรมการทั้ง ๒๑ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ลงนามในอนุสัญญา ๑๙๗๒ ซึ่งครบถ้วนและเอาคืนไม่ได้

เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก ในแง่ของอนุสัญญา ๑๙๗๒ และเอกสารตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของมรดกโลก ประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ สามารถออกคำแถลงเช่นนั้นได้

๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑
เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อมรดกโลก

——————————————————–

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website