อลังการ เขมรเปิดที่บัญชาการสมรภูมิแนวหน้าชิดปราสาทพระวิหาร

พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — เขมรรุกตั้งที่บัญชาการกององค์รักษ์ประจำแนวหน้าใกล้ปราสาทพระวิหาร บนทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม  มีพิธีเปิดใช้ใหญ่โต เตีย บัญ พร้อมนายทหารใหญ่ร่วมพิธีเปิดคับคั่งเมื่อ ๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชา รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่สมรภูมิแนวหน้าจุดเนิน ๙๕ ใกล้พื้นที่ปราสาทพระวิหาร มีพิธีสมโภชน์เปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดกับทางหลวงสาย ๖๒ พื้นที่บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงและผู้บัญชาการในพื้นที่ เช่น พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการร่วมในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา และเป็นรองประธานถาวรสมรภูมิพรมแดนกัมพูชา-ไทย พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิแนวหน้าด้านภูมิภาคทหารที่ ๔  พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงที่เป็นผู้บัญชาการทั้งสามด้าน ผู้บัญชาการกองพลที่ประจำการตามแนวเขาดงรัก ผู้บัญชาการภูมิภาคที่ ๑ และ ๔ นายซั๊วส์ ยารา รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานประจำการคณะทำงานระดับชาติพื้นที่ปราสาทพระวิหาร นายอำ มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและกองกำลังในพื้นที่ร่วม ๑๐๐๐ คน ร่วมในพิธี

พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธานใน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
พิธีเปิดใช้อาคารที่บัญชาการฐานองครักษ์ ติดทางหลวงสาย ๖๒ บ้านซราเอม ต.กันตวต อ.จอมกสาน จ.พระวิหาร มี พล.อ.เตีย บัญ รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองประธานสมรภูมิด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ และเป็นผู้บัญชาการกององครักษ์ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการของกององครักษ์ว่า ในฐานะที่เป็นกองกำลังสนับสนุนพิเศษที่ประจำการอย่างเข้มแข็ง ได้ช่วยเหลือประชาชนในยามสู้รบอย่างทันท่วงที ช่วยฝึกยุทธวิธีให้กับกองกำลังประจำแนวหน้า ช่วยงานเกษตรหว่านไถแก่ครอบครัวทหารในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติภารกิจสำคัญ คือ การก่อสร้างอาคารที่พักจำนวนมากในที่บัญชาการฐานองครักษ์ประจำแนวหน้า ให้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการป้องกันประเทศประจำสมรภูมิแนวหน้า ใช้เงินไปทั้งสิ้นเกือบ ๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากความช่วยเหลือของสำนักสมเด็จอัครมหาเสนาบดี ฮุน เซน และลูกจมเตียว (ท่านผู้หญิง) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บุน รานี ฮุน เซน และการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอก ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

พล.อ.ฮีง บุนเฮียง ยังได้กล่าวถึงการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมา ว่า กองกำลังของกัมพูชากว่าพันคนที่ประจำการด้านที่ ๑ ได้ต่อต้านการยิงโจมตีด้วยอาวุธหนักทุกประเภทมาบนดินแดนกัมพูชา สกัดกั้นความต้องการรุกรานของฝ่ายไทยจนประสบความสำเร็จ จนถึงขณะนี้ กองกำลังของกัมพูชายังประจำการอย่างเหนี่ยวแน่นบนอธิปไตยของกัมพูชาได้อย่างครบถ้วน

พล.อ.เตีย บัญ ได้กล่าวอวยพรให้ทหารในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่ป้องกันบูรณภาพดินแดนให้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องต่อไป พร้อมขอให้ช่วยดูแลสกัดกั้นไม่ให้ชาวบ้านขึ้นเขาดงรักเพื่อตัดไม้พะยูงในเขตไทย ที่อาจทำให้ถูกยิงและจับกุมไปติดคุกและขายหน้าประเทศชาติด้วย

กององค์รักษ์ หรือกององค์รักษ์สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เป็นกองกำลังส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มี พล.อ.ฮีง บุนเฮียง เป็นผู้บัญชาการ พล.ต.ฮุน มาเณต บุตรชายของฮุน เซน รองผู้บัญชาการทหารบกและรองเสนาธิการร่วม เป็นรองผู้บัญชาการ มีที่ตั้งหน่วยแนวหน้าอยู่ที่บ้านซราแอม ห่างปราสาทพระวิหารประมาณ ๒๐ กม. เคยมีส่วนอย่างสำคัญในการปะทะกับทหารไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายงานว่า พล.อ.ฮีง บุนเฮียง เป็นผู้บัญชาการในการยิงจรวด MB-21 ระหว่างเหตุการณ์ ฐานส่วนหน้าของกององครักษ์อีกแห่งอยู่ที่เชิงเขาตะแบงเมียนเจ็ย ทางหลวงสาย ๖๒ ของกัมพูชา ที่มีจุดเริ่มจากตะแบงเมียนเจ็ยมาถึงเชิงเขาพระวิหาร ซึ่ง อำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในการเคลื่อนกำลังระหว่างสองพื้นที่ ปัจจุบัน บ้านซราเอม เป็นชุมชนใหญ่สุดก่อนถึงปราสาทพระวิหาร มีการของทุนท้องถิ่น กำหนดแล้วเสร็จปีหน้า

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website