เนียง พาต เปิดซ้อมยิงปืนต่อสู้รถถังชายแดนพระวิหาร-กุน กีม เยี่ยมพัน ๓๘๒

พิธีเปิดการฝึกยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89 ที่ฐานบัญชาการองครักษ์ ใกล้เขาพระวิหาร เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๕๕ฟิฟทีนมูฟ — เขมรเปิดฝึกยิงต่อสู้รถถัง ที่ฐานองครักษ์ชายแดนพระวิหาร พล.อ.เนียง พาต มาเป็นประธานเปิด มีทหารเข้าร่วม ๒๔๘ คน จาก ๒๔ หน่วย ส่วนกุน กีม นำคณะ บก.สส. เยี่ยมความเป็นอยู่ครอบครัวทหารกองพันน้อย ๓๘๒ ที่กันต๊วด อ.จอมกะสาน

สำนักข่าวกัมพูชาของรัฐบาลรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ กองทัพแห่งชาติกัมพูชาในภูมิภาคทหารที่ ๔ ได้เปิดรอบการฝึกยิงอาวุธปืนต่อสู้รถถัง PF-89 ในที่บัญชาการฐานองครักษ์สมเด็จนายกรัฐมนตรี ต.กันต๊วด อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร มี พล.อ.เนียง พาต เลขาธิการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการในพื้นที่เข้าร่วม มีทหารเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น ๒๔๘ คน จาก ๒๔ หน่วย

พิธีเปิดการฝึกยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89 ที่ฐานบัญชาการองครักษ์ ใกล้เขาพระวิหาร เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๕๕  พล.อ.กุน กีม พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ครอบครัวทหาร ทหารกองพันน้อย ๓๘๒ ต.กันต๊วด เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๕๕
(ซ้าย) พิธีเปิดการฝึกยิงปืนต่อสู้รถถัง PF-89 ที่ฐานบัญชาการองครักษ์ ใกล้เขาพระวิหาร เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๕๕ (ขวา) พล.อ.กุน กีม พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ครอบครัวทหาร ทหารกองพันน้อย ๓๘๒ ต.กันต๊วด เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๕๕

ศูนย์ข่าวนครวัตของกัมพูชารายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นเสนาธิการร่วมในกองบัญชาการทหารสูงของกัมพูชา พร้อมด้วย พล.ท. กีม บุนทาน1 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.จัน ลำพัต2 รองเสนาธิการร่วม และนายทหารในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารที่แนวหน้าด้านพระวิหาร โดยเยี่ยมครอบครัวทหารกองพันน้อย ๓๘๒ ของกองพลน้อยสนับสนุนที่ ๘ ที่ ต.กันต๊วด อ.จอมกะสานต์

พล.อ.กุน กีม ระบุว่า ขณะนี้ระดับนำของกองทัพได้ร่วมมือกับองค์การพระวิหารในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และได้แจกจ่ายมอบที่ดินให้กับครอบครัวทหารเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับที่ดิน ๒ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๒ ไร่ ๒ งาน) เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดี่ยิ่งขึ้น

--------------------------------------
  1. ​​ឧត្តម​សេនី​យ៍ឯក​ គី​ម​ ប៊ុ​ន​ថា​ន []
  2. ​ឧត្តម​សេនី​យ៍ឯក​ ច័ន្ទ​ លំ​​ផាត់ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website