ได้อีก! เขมรขึ้นป้ายประจานทหารไทยรุกล้ำวัดแก้วฯ

ฟิฟทีนมูฟ – เอาใหญ่ นายพลเตีย บัญ ลูกหลานไทยเกาะกง นำทหารเขมรขึ้นป้ายประจานไทยว่ารุกล้ำแผ่นดินกัมพูชาที่วัดแก้วฯ ลงทุนจัดใช้หินอ่อนทำป้ายใหญ่ แถมเขียนหราที่ก้อนหินใหญ่ข้อความเดียวกัน ระบุ “ณ จุดนี้ คือที่ซึ่งคนไทยรุกล้ำ”

wat-keo--plague-thai-invasion1 wat-keo--plague-thai-invasion2
(ซ้าย) แผ่นป้ายหินอ่อนเขียนข้อความประจานไทย (ขวา) เตีย บัญ พร้อมนายทหารที่บริเวณใกล้เคียง

หนังสือพิมพ์เกาะสันติภาพของกัมพูชารายงานเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ว่า ทหารกัมพูชาได้ขึ้นป้ายหมายเหตุบนก้อนหินขนาดใหญ่ใกล้พระเจดีย์วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งอยู่ใกล้ปราสาทพระวิหาร จุดซึ่งทหารไทย ๔๕๐-๗๐๐ นาย เข้ายึดครองเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อการรุกรานของไทยและเพื่อระลึกถึงการรุกล้ำของไทยในพื้นที่นั้น

wat-keo--plague-thai-invasion4 wat-keo--plague-thai-invasion3
ก้อนหินใหญ่ใกล้วัดแก้วฯ ซึ่งทหารไทยเคยประจำหลังเข้าควบคุมพื้นที่ ก้อนหินมีข้อความเขียนประจานไทยหลังถอนกำลัง

ทหารไทย ๑๐ นาย เคยตั้งฐานประจำการอยู่บนก้อนหินใหญ่ใกล้วัดแก้วฯ เป็นเวลา ๒ ปีครึ่ง เมื่อถอนกำลังออกจากอาณาบริเวณของวัด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปยังบริเวณอื่นใกล้ปราสาท (พระวิหาร) แต่ก็ยังอยู่ในดินแดนของกัมพูชา

การขึ้นป้ายดังกล่าวเปิดเผยโดยพลเอก เตีย บัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีเจ้าหน้าที่ทหารและนายสอ ทารี (Mr. Sor Thary) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร เข้าร่วม

แผ่นป้ายถูกวางบนก้อนหินขนาดใหญ่จุดที่ทหารไทย ๑๐ นาย เคยใช้เป็นที่ตั้งด่านระหว่างเข้ายึดครองพื้นที่ มีขนาด ๑.๘ x ๐.๙๐ เมตร ทำจากหินอ่อนสลักอักษรสีทอง หันหน้าไปทางโคปุระที่ ๕ เขียนข้อความว่า “ณ จุดนี้ คือที่ซึ่งคนไทยรุกล้ำ

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website