เขมรกร่างสั่งห้ามไทยสร้างด่านฯที่หลัก ๓๖ ขู่มีปะทะ

ฟิฟทีนมูฟ – เขมรกร้าวสั่งห้ามทางการไทยสร้างด่าน ตม. ตาพระยา จ.สระแก้ว ประชิดหลักเขต ๓๖ ให้รอไปก่อนจนกว่ากำหนดที่ตั้งหลักเขตแล้วเสร็จ ขู่ถ้าดึงดันก่อสร้างต่ออาจมีใช้กำลังและปะทะรุนแรง ขณะผู้ว่าฯ สระแก้วและรองผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจ็ยร่วมหารือแต่ไม่ได้ทางออก สื่อเขมรเผยเคยมีหนังสือเตือนมาแล้วสองฉบับ

นายศานิตย์ นาคสุขศรี และนายอึม ปันโซะพัล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองกำลังและพลเรือนที่ต้องการสร้างด่านศุลกากรฯ  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ หลักเขตที่ ๓๖ ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน พร้อมแผ่นป้ายโครงการจัดสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของไทย
(ซ้าย) นายศานิตย์ นาคสุขศรี และนายอึม ปันโซะพัล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองกำลังและพลเรือนที่ต้องการสร้างด่านศุลกากรฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ (ขวา)หลักเขตที่ ๓๖ ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน พร้อมแผ่นป้ายโครงการจัดสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของไทย

สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ รายงานว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชาเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ไทยไม่ให้ก่อสร้างที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองและรัษฎากร (ด่านศุลกากร) และที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำด่านพรมแดนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตรงข้ามด่านพรมแดนบึงตรอกวน1 (บึงตากวน) พร้อมทั้งระบุว่าไทยควรรอการกำหนดที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๓๖ ให้เสร็จก่อน ไม่อย่างนั้นถ้าไทยก่อปัญหาใหญ่การเผชิญหน้ากันด้วยกำลังจะเกิดขึ้น

นายนู โยค2 หัวหน้าด่านตรวจพรมแดนบึงตรอกวน ระบุว่าถ้าไทยดำเนินการก่อสร้างสำนักงานนั้นต่อไปในพื้นที่พรมแดนที่ยังไม่กำหนด และยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ใกล้หลักเขตที่ ๓๖ จะเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงขึ้นทันที

นายบรัก ซำ3 หัวหน้าป้อมตำรวจด่านพรมแดนบึงตรอกวน ระบุว่า การใช้กำลังปักหลักเขตอาจเกิดขึ้นถ้าไทยไม่รอมชอมรอดำเนินการกำหนดพรมแดน (หลักเขต) ที่ ๓๖ และยังพยายามก่อสร้างที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองและรัษฎากร และที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านตาพระยา

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยด่านพรมแดนตาพระยา ได้มาแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการตรวจด่านพรมแดนบึงตรอกวนของกัมพูชา ว่า ไทยได้นำช่างและเครื่องมือก่อสร้างมาพร้อมแล้ว เพื่อเริ่มก่อสร้างที่ทำการที่เป็นอาคารคอนกรีตของศุลกากรและของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านตาพระยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ นี้เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวเงียบไป ๓ วัน ไทยได้เปิดตลาดนัดและคัดเลือกทหารที่ตาพระยา ชาวบ้านกัมพูชานับพันข้ามไปซื้อสินค้าและเข้าชม

นายอึม ปันโซะพัล4 รองผู้ว่าฯ เขตบันเตียเมียนเจ็ย และนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองกำลัง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการที่ที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการเสนอของไทยขอก่อสร้างที่ทำการดังกล่าว อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายได้ทำรายงานเสนอความเห็นไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพราะสิทธิตัดสินใจเป็นของระดับรัฐบาล ฝ่ายไทยขอให้กัมพูชามีความเข้าใจในกรณีนี้เพราะได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาแล้ว ถ้าไม่สามารถสร้างได้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เงินดังกล่าวจะต้องถูกส่งคืนรัฐบาล

ในหนังสือเลขที่ ๐๑๑ ๐๓/๑๑ อ.ช.พ .ฏ5 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม และหนังสืออีกฉบับของศาลากลางเขตบันเตียเมียนเจ็ย เลขที่ ๔๙๐ ๒บร.ช.ส.ณ6 ถึงนาย ศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักข่าวข่าวด่วนกัมพูชาได้รับมานั้น ระบุว่าคณะกรรมาธิการร่วมจัดทำหลักเขตแดนทางบกของประเทศทั้งสอง ยังไม่ได้เห็นชอบร่วมกันในการวัดที่ตั้งที่แน่นอนของหลักเขตที่ ๓๖ อันเก่า ด้วยเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่เขตสระแก้ว ควรรอการกำหนดหลักเขตที่แน่ชัดของหลักเขต ๓๖ เดิมเสียก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และที่ตั้งไม่ควรสร้างไปใกล้หลักเขตที่ ๓๖

--------------------------------------
  1. បឹង​ត្រ​កួន – บึงตรอกวนหรือเตราะกวน = บึงผักบุ้ง []
  2. នូ យ៉​គ []
  3. ​ប្រាក់ សាំ []
  4. ​អ៊ឹម ភាន់​សុផល []
  5. ០១១ ០៣/១១ អ​.​ជ​.​ព .​ដ – ออ.โจ.โป. .ดอ []
  6. ​៤៩០ ២​ប្រ​.​ជ ស​.​ជ​.​ណ – บอโร.โจ.ซอ.โจ.นอ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website