เขมรต่างแดนร่อนจม.ชวนประท้วงไทยหน้าศาลโลก-กต.แนะไปหน้าสถานทูต

ฟิฟทีนมูฟ  — เขมรต่างแดนร่อนหนังสือชวนประท้วงไทยหน้าศาลโลก เรียกไทยว่าโจรสยาม ศัตรูผู้รุกราน กล่าวหาว่าก่อสงครามกลืนกินดินแดนเขมรและรังแกชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ เรียกร้องให้ยุติสงครามรุกรานในทันที ขณะที่ กต.เขมรแนะให้ไปหน้าสถานทูตไทย เพื่อแสดงความเจ็บปวดของเขมรที่ถูกไทยรุกราน

ภาพการชุมนุมประท้วงของชาวเขมรต่างแดนหน้าศาลโลก ๒๘ พฤษภาคม ตามรายงานของวิทยุฝรั่งเศสสากล ภาคเขมร
ภาพการชุมนุมประท้วงของชาวเขมรต่างแดนหน้าศาลโลก ๒๘ พฤษภาคม ตามรายงานของวิทยุฝรั่งเศสสากล ภาคเขมร

ชาวเขมรต่างแดนออกเอกสารร่อนทั่วอินเตอร์เน็ต เรียกร้องให้เขมรต่างแดนในทุกประเทศ ไปรวมตัวกันประท้วงไทยที่หน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก เพื่อกล่าวโทษไทยที่ได้รุกรานแผ่นดินกัมพูชา พร้อมทั้งยิงปืนใหญ่กว่า ๔๐๐ ลูก เข้าใส่ปราสาทพระวิหาร ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวซีอีเอ็น เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

โดยเอกสารเรียกร้องกล่าวต่อไปว่า ไทยได้ก่อการรุกรานแผ่นดินกัมพูชา โดยเฉพาะที่ปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือน ในจังหวัดอุดรมีชัย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม โดยไทยได้ยิงปืนใหญ่จำนวนมากมาบนแผ่นดินกัมพูชา และราษฎรชาวเขมรในพื้นที่นั้น ซึ่งยืนยันให้เห็นว่าพวกโจรสยามมีความปรารถนาต้องการกลืนกินแผ่นดินของเขมร และรังแกราษฎรชาวเขมรผู้บริสุทธิ์อีกด้วย และเอกสารเรียกร้องระบุว่า นี่เป็นมูลเหตุที่ชาวเขมรทำการประท้วงหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก ในวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม นี้ นี่เป็นเวลาที่ชาวเขมรที่อยู่ทั่วโลกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านศัตรูผู้รุกราน คือ สยาม

เอกสารดังกล่าว เรียกร้องว่า ๑. เรียกร้องให้พวกสยามยุติการรุกรานแผ่นดินกัมพูชาในทันที ๒. เรียกร้องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก กล่าวโทษประเทศไทย ที่ได้ละเมิดบูรณภาพดินแดนกัมพูชาและก่อสงครามรุกรานกัมพูชา และทำความเสียหายให้กับปราสาทพระวิหารของเขมร ๓. ยินดีและเร่งให้รัฐบาลกัมพูชาแก้ปัญหาพรมแดนโดยเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งหลังจากการประกาศข้อเรียกร้องที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๒.๕๐ น. ชาวเขมรต่างแดนระบุว่าจะเคลื่อนขบวนไปหน้าสถานทูตไทยประจำกรุงเฮก เพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามรุกรานกัมพูชาในทันทีก่อนสลายตัว

ขณะที่ นายโกย กวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวว่า ชาวเขมรนอกประเทศที่รวมตัวกันที่กรุงเฮก เพื่อทำการประท้วงกล่าวโทษสยามที่รุกรานดินแดนกัมพูชานั้น ควรไปรวมตัวกันทำการประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยประจำกรุงเฮก เพื่อแสดงให้เห็นอย่างเป็นทางการถึงความเจ็บปวดของชาวเขมร ต่อการรุกรานของสยามบนดินแดนกัมพูชา และกล่าวต่อว่า ชาวเขมรควรเปิดโอกาสให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก มีบรรยากาศที่สงบในการพิจารณาคดี

​นอกจากนี้ นายโกย กวง กล่าวต่อว่า การที่ชาวเขมรจากประเทศต่าง ๆ มารวมตัวที่กรุงเฮก เป็นการแสดงจากจิตใจรักดินแดนรักปราสาท เป็นมรดกของชาติและโลก โดยเฉพาะร่วมกันป้องกันดินแดนไม่ให้สูญหาย และเรียกร้องให้สยามยุติการรุกรานกัมพูชา

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website