เขมรต่างแดนเตรียมประท้วงไทยหน้าศาลโลก-รบ.วอนให้อดทน

ฟิฟทีนมูฟ – เขมรต่างแดนว่อนหนังสือปลุกระดมประท้วงต่อต้านไทยหน้าศาลโลก ๒๘-๓๐ พ.ค. นี้ กดดันศาลให้พิจารณาโทษไทย พร้อมเคลื่อนไปจี้สถานทูตไทยให้หยุดสงครามรุกรานดินแดนกัมพูชา จนท.รัฐบาลเขมรวอนให้ใช้ความอดทนอดกลั้น

การชุมนุมประท้วงต่อต้านไทยของชาวเขมรต่างแดน ที่ Seattle เมื่อ ๑๒ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๔
แฟ้มภาพ: การชุมนุมประท้วงต่อต้านไทยของชาวเขมรต่างแดน ที่ Seattle เมื่อ ๑๒ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามรายงานของบายนทีวีของกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔) นายติตย์ โซะเทีย1 รองหัวหน้าหน่วยข่าวและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แถลงขอให้ชาวเขมรใช้ความอดทนอดกลั้น ในระหว่างที่มีการตีความคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่องดินแดนในพื้นที่ปราสาทพระวิหารของเขมร ทั้งนี้ เนื่องจากชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ มีกำหนดจะชุมนุมในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อเดินขบวนประท้วงต่อต้านการรุกรานของไทยเหนือบูรณภาพดินแดนกัมพูชา หน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก

ตามเอกสารเรียกร้องที่แพร่กระจายตามอินเตอร์เน็ต การชุมนุมต่อต้านดังกล่าวจะดำเนินการที่หน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อขอให้ศาลฯ ทำการกล่าวโทษประเทศไทยต่อการละเมิดคำตัดสิน พ.ศ. ๒๕๐๕ และการก่อสงครามรุกรานเหนือบูรณภาพดินแดนกัมพูชา พร้อมทั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ปราสาทพระวิหารของเขมรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตไทย เพื่อเรียกร้องให้ไทยยุติสงครามรุกรานแผ่นดินประเทศกัมพูชา

--------------------------------------
  1. ទិត្យ ​សុធា []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website