หน่วยตอบโต้เร็วเขมรตบปากกาษิต–แจงยิบเขมรโคตรน่าสงสาร

ฟิฟทีนมูฟ — หลังกษิตนับเขมรเป็นพ่อ และเดอะเนชั่นเลี้ยงปากเสียงเขมรไว้เขียนบทความ ถึงคราวโดนทิ่มตำบ้างเมื่อหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วเขมรออกแถลงการณ์ด่ายับว่าบอดใบ้ไม่รู้ว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาที่โลกทั้งใบนี้รู้กันทั่ว กร้าวขึ้นพระวิหารไม่ต้องเพิ่งไทยอีกแล้ว MOU43 คุ้มหัวเขมรให้สร้างทางขึ้นเสร็จ ๓ ทาง ๓ ทิศ โวยคุยสองฝ่ายกับไทยต่อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดและไร้ประโยชน์ เพราะไทยคุยไปตีหัวเขมรไป เขมรผู้น่าสงสารโดนไทยรังแกมาสามครั้งสามคราวนับแต่ขึ้นทะเบียนปราสาท ครั้งหลังร้ายแรงสุดจงใจทำลายปราสาท อ้อนนานาชาติผู้มีจิตใจดีโปรดช่วยเขมรผู้อ่อนแอ อย่าปล่อยให้ไทยปิดประตูคุยโดยไม่มีใครรู้เห็น และใช้ความเป็นประเทศใหญ่กว่าเข้มแข็งกว่าข่มเหงบีบบังคับให้เขมรต้องยอมผ่อนตาม

02122011STOCM-EN01_Page_102122011STOCM-EN01_Page_2

แถลงการณ์ของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยฝีปากนายทิธ สุเธีย อดีตสื่อสังกัดวิทยุเสียงอเมริกาภาคภาษาเขมร ที่เคยโจมตีฮุน เซน อย่างเข้มข้น ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียง ดังนี้

——————————————————-

แถลงการณ์

โฆษกหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว (PRU)  สำนักนายกรัฐมนตรี (OCM) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งแก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศว่าความเสียสติที่ตัดสินใจยิงปืนกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ปราสาทพระวิหาร และการคุกคามต่อภารกิจของยูเนสโกที่จะเข้าตรวจสอบความเสียหายของปราสาทในพื้นที่ รัฐมนตรีต่างประเทศและสือไทยได้ชักนำความเห็นของประชาชนและประชาคมนานาชาติ โดยเริ่มต้นด้วยความเท็จอย่างสิ้นเชิง ดังแสดงในเดอะเนชั่นออนไลน์ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ หัวข้อ  “Unesco should not send its team to Preah Vihear Temple: Thai  FM”  และเหนือขึ้นไปเป็นข้อความตัวอักษรใหญ่สีแดงเขียนข้อความ “CONTROVERSIAL TEMPLE”

โฆษกหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วใคร่ขอเน้นย้ำว่าความจริงที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหาร กระจ่างชัดดังต่อไปนี้ คือ เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ ทางข้อเท็จจริงและกฎหมายว่าปราสาทพระวิหารเป็น “ทรัพย์สินของกัมพูชา” และเป็น “มรดกโลก” หากรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและเดอะเนชั่นมือบอดโดยสนิท แต่ความเห็นนานาชาติไม่เป็นเช่นนั้น หากรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและเดอะเนชั่นมือบอดโดยสนิท แต่อาเซียนไม่เป็นเช่นนั้น หากรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและเดอะเนชั่นมือบอดโดยสนิท คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่เป็นเช่นนั้น

ปราสาทพระวิหารเป็นทรัพย์สินของกัมพูชา ตั้งอยู่ในพื้นดินภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา (๑) ตามแผนที่ดงรักที่ปักปันโดยคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและสยาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ ๑ และ ๓ ของสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๔ และ (๒) ยืนยันโดยคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  กรุงเฮก (ICJ) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๒ โดยอาศัยแผนที่ดงรัก ซึ่งเป็นที่รู้จักในศาลฯ ว่าแผนที่ผนวก ๑ ต้องเพิ่มเติมว่าสนธิสัญญาผูกพันคู่ภาคี พร้อมชุดของแผนที่ทั้ง ๑๑ ระวาง ที่รวมถึงแผนที่ดงรักซึ่งได้รับและยอมรับโดยสยาม กระจ่างชัดว่าในความเป็นเจ้าของ ปราสาทพระวิหารไม่ใช่ประเด็นโต้แย้ง กษิต ภิรมย์ จะต้องตอบคำถามกับคณะมนตรีความมั่นคงว่าเขารู้หรือไม่ว่าปราสาทพระวิหารเป็นทรัพย์สินของกัมพูชา

ปราสาทพระวิหาร ทรัพย์สินของกัมพูชา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ภายใต้มติคณะกรรมการมรดกโลกที่ 32 COM 8B.J02 และมีสถานะเป็นมรดกโลกนับแต่นั้น “สำหรับผู้ซึ่งคุ้มครองมันเป็นหน้าที่ของประชาคมนานาชาติทั้งมวลเพื่อประสานความร่วมมือ” ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน ข้อ ๖ ของอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๗๒ ในการคุ้มครองมรดกโลก ความจงใจอย่างชัดเจนของประเทศไทยที่จะทำลายรายการมรดกโลก ระหว่าง ๔ วันของสงครามที่แท้จริงของการรุกรานของประเทศไทยต่อกัมพูชาและปราสาทพระวิหาร กระตุ้นให้ประธานใหญ่ยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา ตัดสินใจส่งทูตพิเศษ ประเทศไทยไม่มีพื้นฐานใดที่จะปฏิเสธหรือกีดกันภารกิจที่เตรียมการณ์ไว้แล้วของผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบปราสาทพระวิหาร และไม่มีพื้นฐานใดที่จะยืนกรานว่ายูเนสโกต้องขออนุญาตจากประเทศไทยเมื่อคณะเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ปราสาทพระวิหาร

โฆษกของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วใคร่จะลบล้างเหตุผลที่ไม่มั่นคงสองประการว่า รัฐมนตรีต่างประเทศไทยได้แสดงพฤติกรรมเกเร ซึ่งคือ (๑) การเข้าไปยังปราสาทพระวิหารต้องผ่านประเทศไทย (๒) ว่าประเทศไทยและกัมพูชายังคงร่วมกันเจรจาทวิภาคี ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับการเข้าแทรกแซงของนานาชาติและภูมิภาค โฆษกหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วปรารถนาจะ corrections ดังต่อไปนี้

(๑) การไปยังปราสาทพระวิหารสามารถเข้าทางกัมพูชา

ประการแรก ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ที่ส่งมายังกัมพูชาเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ไทยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากประเทศไทย ประการที่สอง มีทางเข้าสามทางไปยังปราสาทที่ไม่ต้องผ่านเขตประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย ทั้งหมดอยู่ในกัมพูชา  มีสองทางที่เข้าถึงปราสาทพระวิหารได้ง่าย คือ จากด้านตะวันออก เป็นทางเดินธรรมชาติที่อำนวยความสะดวกโดยการก่อสร้างบันไดไม้ชั่วคราว ล่าสุดสร้างโดยยูเนสโกตามแนวบันไดประวัติศาสตร์ด้านตะวันออก และจากด้านตะวันตกโดยถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างล่าสุดโดยกัมพูชา และอีกทางขึ้นทิศใต้ตรงเข้ามายังหน้าปราสาท เป็นสวรรค์สำหรับนักปีนเขาและนักกีฬาตามฤดูกาล กระทั่งทางเข้าแบบกลไกสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้น การยืนยันของประเทศไทยที่ว่ายูเนสโกต้องขออนุญาตจากประเทศไทยเมื่อจะเข้าไปยังปราสาทพระวิหารนั้นเป็นแค่อุบายทางการเมือง  การรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชา และแทรกแซงสิทธิตามกฎหมายและบูรณภาพของยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก ในทางกฎหมาย ประเทศไทยไม่สามารถกีดกันภารกิจเช่นนั้นได้และเป็นการงัดกลยุทธเพื่อสร้างความลำบากใจและเป็นอุปสรรค โดยปราศจากข้อสงสัย ประเทศไทยกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังข้อเท็จจริงเกี่ยวเนื่องกับปราสาทพระวิหารและความเสียหายต่อปราสาท

(๒) ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม

ประเทศไทยและกัมพูชาได้เจรจาทวิภาคีร่วมกันรอบแล้วรอบเล่าในปัญหาปราสาทพระวิหารนับแต่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๗ ที่เมืองไครสเชิร์ช นิวซีแลนด์ แต่ระหว่างการเจรจาไทยได้ดำเนินการรุกรานด้วยอาวุธซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประเทศไทยได้โจมตีและรุกรานดินแดนกัมพูชาครั้งแรก เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๐๘ แค่หนึ่งสัปดาห์หลังปราสาทพระวิหารถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลังจากหยุดยิงและรับประกันว่าจะไม่รุกรานเช่นนั้นอีก ประเทศไทยได้โจมตีอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๐๐๙ เผาตลาดและบ้านเรือนประชาชนพังราบ ปัจจุบันเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยรังแกกัมพูชาโดยการโจมตีด้วยอาวุธหนักอย่างรุนแรงและถล่มปราสาทพระวิหารซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา

บันทึกแห่งความหลอกลวงและผิดสัญญานี้เป็นผลให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาขาดความเชื่อมั่นในการเข้าสู่การเจรจาสองฝ่ายใด ๆ ในปัญหานี้โดยไม่มีบุคคลที่สามร่วมเป็นสักขีพยาน ความไม่เต็มใจของประเทศไทยที่จะยอมรับประเทศที่สามสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นแต่เพียงอุบาย ที่เห็นว่าประเทศตนเองใหญ่กว่าและเข้มแข็งกว่าที่จะสามารถเอาชนะและข่มเหงกัมพูชาให้โอนอ่อนในการปิดประตูเจรจา นอกสายตาของประชาคมระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

โฆษกหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วใคร่กล่าวว่ากัมพูชาขอร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเล่นเกมส์สร้างชนวนสงครามเช่นนี้อีกขณะร่วมการเจรจาทวิภาคีแบบไม่สิ้นสุดและไร้ประโยชน์ เป็นความหวังตั้งใจจริงของกัมพูชาว่าผู้คนซึ่งมีความปรารถนาดีในภูมิภาคของเราและโลกทั้งมวลจะเร่งผลักดันให้การคุกคามที่ดำเนินอยู่นี้สิ้นสุดลง และให้ความมั่นใจต่อการคุ้มครองและการพ้นภัยของปราสาทพระวิหาร ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา

พนมเปญ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว

——————————————————-

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website