คึกเขมรอ้อนสุดอ่อนแอ-หนุนมนตรีความมั่นคง

ฟิฟทีนมูฟ — หน่วยสื่อและตอบโต้เร็วเขมรออกแถลงการณ์โต้ ‘มาร์ค สองเลน’ และ  ‘กษิต’ กรณีระบุเขมรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานยิงอาวุธหนัก อ้อนว่าเขมรตัวเล็กโคตรอ่อนแอ ประชากรน้อยกว่า จีดีพีเล็กกว่า กำลังทหารก็น้อยกว่าแถมอาวุธไม่ทันสมัยจะกล้าท้าทายได้อย่างไร ระบุไทยพยายามกีดกันนานาชาติพิสูจน์ข้อเท็จจริง ปิดหูปิดตาชาวโลกซุกซ่อนอดีตและการรุกราน หนุนคำแถลงมนตรีความมั่นคงให้อาเซียนเข้าไกล่เกลี่ย ช่วยให้นโยบายปิดประตูกันนานาชาติของไทยเพื่อสนองความฝันที่จะยึดดินแดนเขมรที่วางแผนมานานนั้นสิ้นไป ยุให้อาเซียนช่วยหาว่าใครหาเรื่องก่อนและเป็นพยานให้เขมรว่าไม่มีอาวุธจะโจมตีไทยก่อนได้เลย

แถลงการณ์ของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตอบโต้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกษิต ภิรมย์แถลงการณ์ของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตอบโต้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกษิต ภิรมย์

แถลงการณ์ของหน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตอบโต้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกษิต ภิรมย์ ของประชาธิปัตย์ และสนับสนุนแนวทางของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และอาเซียน ฟิฟทีนมูฟแปลเรียบเรียง ดังนี้

——————————————–

แถลงการณ์

หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐมนตรีต่างประเทศไทย กษิต ภิรมย์ ตีพิมพ์ในเดอะเนชั่นและเอเอสทีวีแมนเนเจอร์ออนไลน์ ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ว่ากัมพูชาเริ่มการปะทะใกล้ปราสาทพระวิหารและปราสาทถูกใช้เป็นฐานการโจมตี

ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีไทยขัดกับหลักเหตุผลและสามัญสำนึก กัมพูชาไม่ได้พยายามเปลี่ยนสถานการณ์พรมแดน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมาเป็นศตวรรษ และโดยเฉพาะนับแต่การตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ เป็นประเทศไทยที่พยายามเปลี่ยนความจริงนี้ ปราศจากฐานทางกฎหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลง และตอนนี้กำลังพยายามสร้างโดยใช้วิธีทางทหาร

ยิ่งกว่านั้น กัมพูชาขาดหนทางที่จะท้าทายประเทศไทยในทางทหาร ประชากรกัมพูชาน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของประเทศไทย ขนาดจีดีพีประมาณหนึ่งในยี่สิบของจีดีพีไทย จำนวนกำลังทหารของกัมพูชาประมาณหนึ่งในแปดของประเทศไทย และประเทศไทยติดอาวุธทันสมัยเป็นอย่างดี รวมถึงกำลังทหารอากาศและทหารเรือ ซึ่งประเทศไทยได้ข่มขู่อย่างเปิดเผยว่าจะใช้กับกัมพูชา

ในเรื่องการสู้รบที่พรมแดน เป็นรัฐบาลไทยซึ่งพยายามจะเก็บความเห็นของประชาคมนานาชาติไว้ในที่มืด1 นายกรัฐมนตรีไทยได้พยายามที่จะกีดกันผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง และพยายามแม้กระทั่งจะกีดกันตัวแทนของยูเนสโกที่จะเข้าไปยังปราสาทพระวิหารเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากทหารไทย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยหาหนทางปิดประตูเพื่อซุกซ่อนอดีตของตนและการรุกรานที่กำลังดำเนินอยู่

กัมพูชาประทับใจความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะป้องกันการต่อสู้รอบใหม่ ที่จะป้องกันความสูญเสียต่อมนุษย์ในอนาคต และเพื่อปกป้องแหล่งมรดกโลกในกัมพูชา ปราสาทพระวิหาร

ในการสนับสนุนให้อาเซียนเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ยุตินโยบายของรัฐบาลไทยในการที่จะปิดประตูประชาคมภูมิภาคและนานาชาติ ที่มีเป้าหมายจะใช้ความแข็งแกร่งทางทหารเพื่อให้สมความใฝ่ฝันในดินแดนที่วางแผนมายาวนาน ดังที่รัฐบาลไทยก็ทราบว่าการเจรจาสองฝ่ายไม่มีความคืบหน้า แต่สนองเจตนาที่จะตีกัมพูชาเบื้องหลังฉาก  ขณะที่การพบหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสองประเทศเกิดขึ้นที่เสียมราฐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ กองทัพบกไทยได้โจมตีกัมพูชาเช่นกัน

กัมพูชายินดีต้อนรับการสนับสนุนอาเซียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในความพยายามไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังเพื่อสร้างกลไกที่จะช่วยป้องกันการโจมตีรอบใหม่โดยประเทศไทย ยิ่งกว่านั้น กลไกอาเซียนนี้สามารถสร้างสถานการณ์ที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการยุติการสู้รบจะเกิดขึ้น กลไกอาเซียนนี้ควรได้ระบุผู้ก่อเหตุ และเพื่อเป็นพยานว่ากัมพูชามีฐานทหารที่มีความสามารถเปิดการโจมตีประเทศไทยหรือไม่ กลไกดังกล่าวควรเป็นไปได้ที่จะดำเนินการได้ทันเวลา สันติและเป็นทางออกถาวร

พนมเปญ, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑
หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว

——————————————–

--------------------------------------
  1. โดยประโยคหมายถึงปิดหูปิดตานานาชาติ []

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website