เขมรยันไม่ถอนทหารรอบพระวิหาร ซัดไทยเจ้าเล่ห์

ฟิฟทีนมูฟ – โฆษก กต.เขมร ยันเรื่องถอนทหารสองฝ่ายพ้นพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารไม่เป็นความจริง เป็นเล่ห์ของไทย ที่ประชุมสามฝ่ายคุยแต่เรื่องชุดทางออกเท่านั้น ขณะเจ้าหน้าที่กลาโหมเขมรซัดไทยไม่ควรพูดเรื่องนี้ อย่าทำตัวเป็นทั้งตุลาการและลูกความ มีปัญหาขัดแย้งต้องมีกรรมการมาดู ถ้าถอนทหารออกหมดก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้สังเกตการณ์

koy-kuong-15th
แฟ้มภาพ: นายโกย กวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาแถลงตอบโต้ โฆษกกระทรวงต่างประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ที่ระบุว่า ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องที่จะถอนทหารทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าเป็นเรื่องไม่จริง และไทยเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่สุด

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ เมื่อช่วงค่ำ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายโกย กวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่า การยกเรื่องขึ้นมาของโฆษกไทยคนนี้ ที่จริงเป็นเล่ห์ไม่เป็นความจริง เพราะการประชุมกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องถอนทหารเลย ในการหารือดังกล่าวได้เห็นพร้อมต่อที่พูดเกี่ยวกับหน้าที่ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย และการประชุม JBC และ GBC เท่านั้น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่แนวหลัง กล่าวว่า เรื่องถอนทหารหรือไม่ถอนนั้น ไม่ใช่ฝ่ายขัดแย้งเป็นผู้พูด ควรยกโอกาสให้กรรมการเป็นผู้ตัดสิน หมายความว่าสองฝ่ายโต้แย้งกันควรมีกรรมการยืนมอง ว่าคนไหนผิดคนไหนถูก คนไหนเลวคนไหนดี เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังกล่าวอีกว่า ถ้าหากฝ่ายขัดแย้งทั้งสองเห็นชอบกัน ถอนทหารของทั้งสองฝ่ายออกไปหมด แล้วยังจะจำเป็นให้มีผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมาทำอะไร เพราะเรื่องมันจบไปแล้ว  ด้วยเหตุนี้ไทยไม่ควรทำตัวเป็นตุลาการไปด้วยเป็นลูกความไปด้วย แล้วตัดสินในเรื่องนี้  ไทยก็ไม่ควรกลัวผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมาเป็นกรรมการตัดสิน

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website