เขมรประชุมสรุปสถานการณ์ชายแดนภูมิภาคที่ ๔

เขมรประชุมสรุปสถานการณ์ชายแดนภูมิภาคที่ ๔ ฟิฟทีนมูฟ — คณะบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๔ ของเขมรจัดประชุมสรุปผลและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในรอบ ๙ เดือน ที่ผ่านมา มีนายทหารระดับสูงประจำภูมิภาคหลายรายเข้าร่วม

ตามรายงานของศูนย์ข่าวนครวัต เมื่อช่วงเช้า (๑๔ กันยายน ๒๕๕๔) คณะบัญชาการหน่วยด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ ได้มีการประชุมสรุปและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในรอบ ๙ เดือน ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นในที่บัญชาการแนวหน้าภูมิภาคทหารที่ ๔ ภายใต้การนำของ พล.อ.กุน กีม รองผู้บัญชาการในกองทัพแห่งชาติกัมพูชา (รอง ผบ.สส.) เสนาธิการร่วมและเป็นรองประธานคนที่ ๑ ของคณะบัญชาการหน่วยสมรภูมิชายแดนกัมพูชา-ไทย พร้อมด้วย พล.อ.เจีย ดารา รองผู้บัญชาการฯ และเป็นคณะบัญชาการหน่วยด้านภูมิภาคทหารที่ ๔ พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รองผู้บัญชาการฯ และเป็นผู้บัญชาการกององครักษ์สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ตลอดจนผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการประจำภูมิภาคทหารที่ ๔ อีกจำนวนหนึ่ง เข้าร่วม

ในการประชุม พล.ท.เจีย มอน รองผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๔ พล.ท.สรัย ดึ๊ก รองเสนาธิการร่วมและเป็นผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ ๓ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา โดยสื่อของกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดของรายงานและผลสรุปของการประชุม

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website