มรดกโลกเขมรโต้ RBC ไม่คุยเสนอแผนบริหารฯ ร่วม

แถลงการณ์คณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชา ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ฟิฟทีนมูฟ — คณะกรรมการมรดกโลกเขมรออกแถลงการณ์โต้ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ที่ระบุว่าที่ประชุม RBC เห็นชอบเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารร่วมกัน และจะหารือกับผู้ว่าฯ พระวิหาร สิ้นเดือนนี้ แถลงการณ์ระบุไม่มีการคุยเรื่องนี้ และไม่มีเหตุผลที่ยกเอาเรื่องนี้มาพูดถึงอีก

คณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชา ออกแถลงการณ์ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยในตอนต้นของแถลงการณ์ กล่าวแสดงการตอบรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้หยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ขึ้นหารือ รวมถึงมีการเตรียมการณ์สำหรับผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียในอนาคต การค้าขายและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน สร้างความเจริญให้พื้นที่ชายแดน และร่วมกันต่อต้านการลักลอบนำเข้ายาเสพติด

คณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชา อ้างคำให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่เผยแพร่ในเอเอสทีวีและไทยทีวี วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา-ไทย เห็นพ้องว่าจะเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารร่วมกัน และจะนำเรื่องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการมรดกโลกกัมพูชาขอปฏิเสธว่า ตามข่าวสารที่แจ้งโดยคณะตัวแทนกัมพูชาที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนั้น ไม่มีการหารือเกี่ยวกับการเสนอแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารร่วมกันเลย ดังนั้น ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องยกปัญหานี้ขึ้นมากล่าวถึงอีก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website