เขมรส่งรายงานเท็จแหกตายูเนสโก ยกภาพเก่าอ้างวัดแก้วถูกไฟไหม้

ฟิฟทีนมูฟ – เขมรส่งรายงานเท็จเสนอยูเนสโก ลบวันที่ภาพเก่าไฟไหม้ตลาดบันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร จากเหตุการณ์ปะทะเมื่อ ๓ เม.ย. ๒๕๕๒ ระบุเป็นวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ถูกไฟไหม้ระหว่างปะทะ ๔-๗ ก.พ. ๒๕๕๔ จากการยิงถล่มของไทย ขณะยูเนสโกหลับตาไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของภาพ

คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ซึ่งติดตามไปทำข่าวการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารีส เปิดเผย ถึงเอกสารรายงานความเสียหายของปราสาทพระวิหาร ที่กัมพูชาจัดทำเสนอองค์การยูเนสโก และคณะกรรมการมรดกโลก ในคราวการประชุมประจำปีครั้งที่ ๓๕ ในนั้นมีภาพซึ่งกัมพูชาระบุว่า เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งตั้งอยู่อย่างละเมิดในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรของไทย ระหว่างเหตุการณ์ปะทะทางทหารเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาพไฟไหม้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งกัมพูชารายงานว่าเป็นความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ของไทยระหว่างการปะทะ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ภาพ: ภาพไฟไหม้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งกัมพูชารายงานว่าเป็นความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ของไทยระหว่างการปะทะ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ที่มา:  )

คุณเสริมสุข บรรยายภาพว่า “ภาพที่เอามาให้ดูเป็นภาพหน้าวัดแก้วสิกขาที่โดนทหารไทยยิงถล่มระหว่างเหตุการณ์ ๔-๖ ก.พ. ที่เกิดการยิงต่อสู้บนเขาพระวิหารจากการที่ทหารกัมพูชาใช้บริเวณปราสาทเป็นที่ปฏิบัติการด้านการทหาร เลยโดนทหารไทยยิงใส่จนเกิดความเสียหาย แล้วกพช.ก็เอาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาฟ้องยูเนสโก ว่าทหารไทยทำลายมรดกโลกปราสาทพระวิหาร มีการแจกเอกสารภาพถ่าย ส่วนหนึ่งในนั้นคือภาพที่เอามาให้ดู ขณะที่ฝ่ายไทยไม่ได้มีการการเตรียมเอกสารตอบโต้ ไม่มีการนำภาพที่ทหารกัมพูชาซ่องสุมกำลังในปราสาท หรือภาพอาวุธที่ทหารกพช.นำไปไว้ในปราสาทเพื่อใช้ในปฏิบัติการด้านการทหาร ไปใช้ประจานฝ่ายกพช.ว่าที่เองว่ามามันโกหก เพราะเองใช้ปราสาทเป็นฐานทางทหาร แล้วที่ประชุมก็มีมติให้บูรณะตัวปราสาทตามที่ยูเนสโกผลักดัน หลังเขมรร้องขอ มันน่าเจ็บกระดองใจจิงจิงพับเผื่อย ทำงานกันเหมือนต่างคนต่างทำ ปฏิบัติการ IO บนเวทีโลกของไทยต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่

ขณะที่ตามฐานข้อมูลของฟิฟทีนมูฟ ภาพดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ปะทะเมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่บริเวณตลาดของชาวกัมพูชา ตรงบันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรของไทย การปะทะครั้งนั้น ทำให้ตลาดถูกไฟไหม้วอด ชาวกัมพูชาอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมด และในครั้งนั้นกัมพูชาได้ทำรายงานเสนอขอเงินช่วยเหลือไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อนำมาซ่อมแซมตลาด ซึ่งยูเนสโกได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประมาณ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

เหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดชาวกัมพูชาบริเวณหน้าบันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ มีวันที่ดิจิตอลระบุชัดเจนในภาพ
แฟ้มภาพ: เหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดชาวกัมพูชาบริเวณหน้าบันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ มีวันที่ดิจิตอลระบุชัดเจนในภาพ

ภาพถ่ายเดียวกันในฐานข้อมูล ระบุวันที่ในภาพ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นภาพที่เห็นชัดว่าเป็นตลาดและร้านค้า ซึ่งตั้งอยู่บนบันไดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร ที่กำลังถูกไฟไหม้ มีร้านค้าและข้าวของระเกะระกะ และไม่ใช่อาคารของวัดแก้วแต่อย่างใด ขณะที่ภาพเดียวกันซึ่งกัมพูชาทำรายงานเสนอไปยังยูเนสโก วันที่ในภาพถูกลบออกไป ทั้งนี้ หากคำบรรยายภาพและเนื้อหารายงานระบุว่าเป็นวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระที่ถูกไฟไหม้ระหว่างการปะทะ เมื่อ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังที่คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ รายงาน นั่นหมายความว่า กัมพูชาจัดทำรายงานอันเป็นเท็จ ตกแต่งภาพสร้างเรื่องราวใหม่ เสนอไปยังองค์การยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก และหากองค์การยูเนสโกมิได้ตระหนักรู้ว่าภาพดังกล่าวนี้เคยปรากฎอยู่ในรายงานก่อนหน้า เมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๒ ก็เป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงขององค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาและสันติแห่งนี้ ไม่เช่นนั้นก็เป็นความจงใจมองไม่เห็นขององค์การยูเนสโก

n/e

สิ่งมีชีวิตเขตร้อน -คนเขียนตัวอักษรบนอินเตอร์เน็ต คนถือกล้องในภาคสนาม คนเล็กๆ ทำงานเบื้องหลังกับทีมขนาดกะทัดรัดในความเคลื่อนไหวปกป้องดินแดน

Visit Website